20 augustus 2015

Voortgang formatieproces coalitievorming

De formateurs G. Siner-Sir en H.J.M. ter Braak zetten een volgende stap in het formatieproces dat leidt naar de nieuwe coalitie
Lees meer
9 oktober 2015

Gemeente en Wonion roepen particuliere verhuurders op om woningen beschikbaar te stellen voor statushouders

Tot nu toe heeft de gemeente in samenwerking met wooncorporatie Wonion en Vluchtelingenwerk Oost Nederland, 72 statushouders kunnen huisvesten.
Lees meer

Meteen melden

Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep, ongedierte, vernielingen. Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons

Zorg en ondersteuning

Informatie over het Hulpportaal, wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), participatietoeslag en een gehandicaptenparkeerplaats

Afval

Ophalen en scheiden van afval, groene en grijze container, zwerfvuil, afvalkalender en afvalbrengpunten

Reisdocumenten

Aanvragen of vernieuwen, identiteitskaart, paspoort, zakenpaspoort, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Rijbewijs

Informatie over het aanvragen of vernieuwen van een rijbewijs

Vergunningen

Zaken waarvoor u toestemming van de gemeente moet krijgen of die u moet melden
Hier vindt u algemene informatie over het wonen, werken en genieten in de gemeente Oude IJsselstreek
Bestuur en organisatie

Informatie over het college van B&W, de gemeenteraad en de organisatie.


Bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Projecten en plannen

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de Oude IJsselstreek mag bouwen, verbouwen, een winkel of café mag openen of een bedrijf mag vestigen? Kijk hier voor meer informatie

Werk in Uitvoering

Waar vinden op dit moment wegwerkzaamheden plaats in de gemeente