Oplaadpalen

Er komen steeds meer vragen van inwoners binnen bij de gemeente voor laadpalen op openbare parkeerplaatsen. En dat is ook logisch, gezien het toenemend aantal elektrische of hybride auto’s. Om iedereen die geen eigen parkeerplaats heeft op eigen terrein, toch de mogelijkheid te geven om elektrisch te rijden, moeten er dus ook laadpalen komen op openbare parkeerplaatsen. We hebben hiervoor een laadvisie ontwikkeld, die de plannen voor de komende tijd laten zien en de locaties waar laadpalen in de toekomst gewenst zijn. Kijk voor de laadvisie op de pagina van de raad.
Openbare laadpalen laden een elektrische auto of plug-in hybride auto binnen 3 tot 7 uren weer volledig op. Dit gaat veel sneller dan het opladen via een stopcontact aangezien de aansluiting en stekker anders zijn.

Openbare laadpaal aanvragen

U kunt voor uw elektrische auto een openbare laadpaal bij u in de buurt aanvragen. Dat kan alleen als u geen laadpaal op uw eigen terrein kunt (laten) aanleggen. De gemeente realiseert en exploiteert zelf geen laadpalen. Overeenkomsten met marktpartijen zijn dus nodig om invulling te geven aan de beleidsregels. In het geval van Oude IJsselstreek is dit Vattenfall inCharge. Via hen kunt u een openbare laadpaal aanvragen.

Klik op de aanbieder om uw aanvraag in te dienen

De aanbieder dient de aanvraag daarna in bij ons. Wij toetsen de aanvraag aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur. Daarbij letten we onder andere op spreiding over de gemeente, vindbaarheid en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied. Na goedkeuring nemen wij een verkeersbesluit. De behandeling van een aanvraag duurt minimaal 12 weken.

Openbaar, maar (meestal) niet gratis

De laadpalen zijn openbaar, maar in de meeste gevallen niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente maar worden geplaatst en geëxploiteerd door verschillende (commerciële) aanbieders. Wilt u van een laadpaal gebruik kunnen maken? Dan heeft u meestal een oplaadpas nodig. Er zijn diverse aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden.

Let op: marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Deze vindt u op de website van de desbetreffende marktpartijen.

Locaties laadpalen

Op www.oplaadpalen.nl vindt u alle locaties van openbare laadpalen. Enkel parkeerplaatsen waar bebording bij staat zijn gereserveerd voor elektrische voertuigen. Openbare laadpalen worden niet gereserveerd voor een specifiek kenteken.

Laadpunt op eigen terrein

Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaats of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek niet mogen parkeren. Voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.