Oplaadpalen

Er komen steeds meer vragen van inwoners binnen bij de gemeente voor laadpalen op openbare parkeerplaatsen. En dat is ook logisch, gezien het toenemend aantal elektrische of hybride auto’s. Om iedereen die geen eigen parkeerplaats heeft op eigen terrein, toch de mogelijkheid te geven om elektrisch te rijden, moeten er dus ook laadpalen komen op openbare parkeerplaatsen.
Openbare laadpalen laden een elektrische auto of plug-in hybride auto binnen 3 tot 7 uren weer volledig op. Dit gaat veel sneller dan het opladen via een stopcontact aangezien de aansluiting en stekker anders zijn.

Op dit moment ontwikkelen we een laadvisie, waarbij we nog moeten bepalen wat de plannen voor de verdere toekomst zijn. De gemeente realiseert en exploiteert zelf geen laadpalen. Daarom plaatst Vattenfall inCharge de laadpalen in de gemeente. 

Meer informatie over de officiële regels en plannen rondom laadpalen in Oude IJsselstreek

Openbare laadpaal aanvragen

U kunt voor uw elektrische auto een openbare laadpaal bij u in de buurt aanvragen. Dat kan alleen als u geen laadpaal op uw eigen terrein kunt (laten) aanleggen. De aanvragen worden geïnventariseerd en afgewogen door de gemeente, die daarna een besluit neemt over de locaties. De gemeente realiseert en exploiteert zelf geen laadpalen. Overeenkomsten met marktpartijen zijn dus nodig om invulling te geven aan de beleidsregels. In het geval van Oude IJsselstreek is dit Vattenfall inCharge.

Klik op de aanbieder om uw aanvraag in te dienen

De aanbieder dient de aanvraag daarna in bij ons. Wij toetsen de aanvraag aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur. Daarbij letten we onder andere op spreiding over de gemeente, vindbaarheid en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied. Na goedkeuring nemen wij een verkeersbesluit. De behandeling van een aanvraag duurt minimaal 12 weken.

Openbaar, maar (meestal) niet gratis

De laadpalen zijn openbaar, maar in de meeste gevallen niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente maar worden geplaatst en geëxploiteerd door verschillende (commerciële) aanbieders. Wilt u van een laadpaal gebruik kunnen maken? Dan heeft u meestal een oplaadpas nodig. Er zijn diverse aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden.

Let op: marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Deze vindt u op de websites van de marktpartijen.

Locaties laadpalen

Op www.oplaadpalen.nl vindt u alle locaties van openbare laadpalen. Bij de laadpalen staat een blauw bord met een witte P en het onderschrift ‘Opladen elektrische voertuigen’. Alleen elektrische en hybride auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten, mogen daar parkeren.
Openbare laadpalen worden niet gereserveerd voor een specifiek kenteken.

Laadpunt op eigen terrein

Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaats of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek niet mogen parkeren. Voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.