Afvalinzameling bedrijven

Onder bedrijfsafval wordt begrepen het afvoeren van klein bedrijfsafval door de gemeente. Bijvoorbeeld restafval, gft-afval, oud papier en karton- afkomstig van kantoren, winkels en diensten. 

De gemeente zamelt alleen klein bedrijfsafval in. Klein bedrijfsafval is afval dat geen productie- of slachtafval is. Dit wordt KWD-afval (afval van kantoren, winkels en diensten) genoemd.

Aanmelden voor bedrijfsafval

Wilt u bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente? U kunt hiervoor bellen met (0315) 292292. Wij berekenen hiervoor reinigingsrechten. We hanteren hierbij de afvalscheidingsnormen van huisvuilinzameling.

Meer informatie op Mijnafvalwijzer.nl

Het aanvragen van afvalinzameling voor bedrijven is mogelijk als:

  • De aanvrager een rechtspersoon is
  • De aanvrager klein bedrijfsafval produceert (bijvoorbeeld kantineafval of afval van kantoren). Dat betekent dat het geen restafval van een productieproces mag zijn (bijvoorbeeld slachtafval van een slachterij of bouwafval van een aannemer)
  • De inzameling van afval van bedrijven lift mee op de huishoudelijke afvalinzamelronde. We zamelen restafval, pbd en oud papier elke 4 weken in. Gft+e-afval wordt elke 2 weken ingezameld.

  • Als u niet voldoet aan de criteria wordt u doorverwezen naar een particulier inzamelingsbedrijf