Afvalinzameling bedrijven

Onder bedrijfsafval wordt begrepen het afvoeren van klein bedrijfsafval door de gemeente. Bijvoorbeeld restafval, gft-afval, kca en oud papier en karton- afkomstig van kantoren, winkels en diensten. 

De gemeente zamelt alleen klein bedrijfsafval in. Klein bedrijfsafval is afval dat geen productie- of slachtafval is en dat verder van overeenkomstige samenstelling is als het restafval (grijze container) dat binnen huishoudens vrijkomt. Men noemt dit KWD-afval (afval van kantoren, winkels en diensten).

Het bedrijfsafval wordt na aanmelding bij de gemeente Oude IJsselstreek, tel. (0315) 292 292, en tegen betaling (reinigingsrecht) ingezameld, gelijktijdig met en volgens de regels van huisvuilinzameling.

Meer informatie op Mijnafvalwijzer.nl

Het aanvragen van afvalinzameling voor bedrijven is mogelijk als:

  • De aanvrager een rechtspersoon is
  • De aanvrager klein bedrijfsafval produceert (bijvoorbeeld kantineafval of afval van kantoren). Dat betekent dat het geen restafval van een productieproces mag zijn (bijvoorbeeld slachtafval van een slachterij of bouwafval van een aannemer)
  • De inzameling van afval van bedrijven lift mee op de huishoudelijke afvalinzamelronde. We zamelen restafval, PMD en oud papier elke 4 weken in. Gft afval wordt elke 2 weken ingezameld.

  • Voor kca worden maximaal 2 milieuboxen tegen betaling van kosten verstrekt

  • Oud papier en karton mag tegen betaling van een reinigingsrecht tot maximaal 1.000 kg per jaar worden aangeboden op dagen dat ook het oud papier en karton bij huishoudens wordt opgehaald
  • Als u niet voldoet aan de criteria wordt u doorverwezen naar een particulier inzamelingsbedrijf