Omgevingstafel

In Oude IJsselstreek werken we met de Omgevingstafel. In dit overleg waarbij de initiatiefnemers aanwezig mogen zijn, worden plannen besproken die niet passen binnen de regels van een Omgevingsplan. Of plannen waarbij meerdere vakgebieden betrokken zijn en het handig is om te weten wat de gemeente vindt van die plannen voordat er een officieel traject wordt gestart. Voorbeelden kunnen zijn de (ver)bouw van een woning, een andere invulling voor een bedrijfspand of de aanleg van een speeltuin met uw buren. 

Plannen voor het toevoegen van woningen in het buitengebied of grotere aantallen woningen in de bebouwde kom worden niet besproken op de Omgevingstafel. Meer informatie hierover vindt u op onderstaande links:

Tijdens de Omgevingstafel toetsen meerdere specialisten van de gemeente samen uw initiatief op haalbaarheid. Daarvoor gebruiken wij ons beleid en regelgeving. De Omgevingstafel geeft een advies over uw plan. Een officieel besluit wordt niet genomen.

Aanmelden initiatief voor de Omgevingstafel

U kunt uw plan aanmelden voor de Omgevingstafel. Vul hiervoor het formulier in.

Aanmelden initiatief Omgevingstafel (DigiD)

Aanmelden initiatief Omgevingstafel (eHerkenning)

Vul het formulier volledig en zo uitgebreid mogelijk in, zodat wij alle informatie hebben om uw initiatief te behandelen. 

Hoe werkt de Omgevingstafel?

Er is elke week een Omgevingstafel op donderdag, behalve wanneer die dag een vrije dag is zoals Hemelvaartsdag. Ook in de kerstvakantie zijn er geen overleggen Omgevingstafel.

Ronde 1

Ronde 1 is de verkenningsfase en is bedoeld om een eerste verwachting over de wenselijkheid van uw plan te krijgen. Een medewerker van de gemeente maakt een afspraak met u voor de Omgevingstafel. Een gesprek duurt ongeveer een half uur. Het vindt plaats op het gemeentehuis, maar kan ook online plaatsvinden als u dat prettiger vindt. U krijgt de mogelijkheid uw plan 5 à 10 minuten toe te lichten aan de vakspecialisten. Hierbij kunt u in gaan op de bestaande situatie, de gewenste situatie en eventuele ontwerpschetsen presenteren. Daarna kunnen de aanwezigen vragen stellen ter verduidelijking van uw plan. Na de interne bespreking van uw plan krijgt u een brief met de uitkomst van het overleg.

Uit dit overleg komen drie mogelijke uitkomsten:

  1. Ja. Wij vinden uw initiatief wenselijk. We geven aan hoe u verder kunt met uw initiatief.
  2. Ja, mits. Onder voorwaarden zien wij kansen voor uw initiatief. We bespreken deze voorwaarden met u, en bespreken waarop u moet letten wanneer u het plan verder uitwerkt. Nadat u uw plan verder heeft uitgewerkt, komt uw initiatief terug in ronde 2.
  3. Nee. Uw initiatief is niet haalbaar/maakt niet veel kans. We raden af om er verder mee te gaan.

Bij een positieve uitkomst in ronde 1 gaat u verder aan de slag met uw plan. U krijgt een vaste contactpersoon aangewezen.

Ronde 2

Ronde 2 is de beoordelingsfase. Naar aanleiding van het eerste gesprek bent u (verder) aan de slag gegaan met uw plan. Uw contactpersoon bij de gemeente beoordeelt of uw plan rijp is om in ronde 2 te worden behandeld. In ronde 2 volgt een inhoudelijke beoordeling van uw plan. Ook gaan we in op bijvoorbeeld participatie.

Na ronde 2 is uw plan zo uitgewerkt dat u de aanvraag voor de omgevingsvergunning kan indienen of een aanvraag voor de wijziging van het omgevingsplan.

Voordelen

  • Er zijn geen kosten verbonden aan het bespreken van uw plan bij de Omgevingstafel;
  • U krijgt een beeld van de haalbaarheid van uw plan en weet waar u eventueel nog aandacht aan moet besteden;
  • Door in een vroeg stadium in gesprek te gaan met de gemeente weet u al snel waar eventuele knelpunten in uw plan kunnen zitten. Ook krijgt u een goed beeld van het vervolgproces.

Goed om te weten

Als u uw initiatief voorlegt aan de Omgevingstafel krijgt u een idee hoe wenselijk uw initiatief is. De uitkomst van de Omgevingstafel is een advies over de haalbaarheid van uw plan. Dit is geen besluit waartegen u in bezwaar of beroep kunt gaan. Ook geeft de uitkomst van de Omgevingstafel geen rechten en plichten in het vervolgtraject. Een positief advies is ook geen garantie dat de eventueel benodigde vergunningen zullen worden verleend of de benodigde omgevingsplanwijziging wordt doorgevoerd.