Leden van het college

 

Burgemeester

Otwin van Dijk

De heer O.E.T. (Otwin) van Dijk
Tel. (0315) 292 292
E-mail: o.vandijk@oude-ijsselstreek.nl
Twitter: twitter.com/Pilotwin

Portefeuille
Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke Coördinatie (o.a. omgevingsvisie), Communicatie, ICT, Dienstverlening, Klachten, Bezwaar en Beroep, Algemene Plaatselijke Verordening en handhaving, Kabinet en Representatie, Personeel & Organisatie, Omgevingsdienst Achterhoek, Mediacentrum Regio8, Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers, Lobbywerkzaamheden.

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Lid Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Den Haag, 2019-heden; Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur (financiën, binnenlandse betrekkingen, lobby) Regio Achterhoek, Doetinchem, 2018-heden; Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, Apeldoorn, 2016-heden; Lid Algemeen Bestuur Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers (ECAL), Doetinchem, 2018-heden; Lid Omgevingsdienst Achterhoek, Hengelo (Bronckhorst), 2018-heden.

Nevenfuncties (maatschappelijk)
Voorzitter Raad van Toezicht Patiëntenfederatie Nederland, Utrecht, 2018-heden (bezoldigd); Voorzitter Programmaraad Vilans, Utrecht, 2016-heden (onbezoldigd); Voorzitter stichting Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid, Eindhoven, 2016-heden (onbezoldigd); Lid Raad van Advies Expertisecentrum Handicap + Studie, Utrecht, 2017-heden (onbezoldigd); Lid Raad van Toezicht Diversiteit in Bedrijf, Den Haag, 2019-heden (onbezoldigd); Ambassadeur Achterhoek in Beweging (Scholder an Scholder), Achterhoek, 2014-heden (onbezoldigd); Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, 2011-heden (onbezoldigd).


Wethouders

Bert Kuster

De heer L.G. (Bert) Kuster (Lokaal Belang GVS)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: b.kuster@oude-ijsselstreek.nl
Twitter: twitter.com/BertKuster

Portefeuille 
Jeugdbeleid, Werk en inkomen, Regionale en grensoverschrijdende samenwerking, Sport, Gebiedswethouder voor Ulft en Gendringen, Dierenwelzijn, Ring van Europese IJzersteden.

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Bestuurslid AB Laborijn, Lid AB en Lid Euregioraad Rijn-Waal, Lid Euregioraad Enschede-Gronau, Bestuurslid 'Ring der Europäischen Schmiedestädt, plv. Bestuurslid Stadsbank Oost Nederland, lid vergadering van gemeenten Veilig Thuis, Vice-Voorzitter Thematafel De Gezondste Regio, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sport Achterhoek en Achterhoek in Beweging.

Peter van de Wardt

De heer P. (Peter) van de Wardt (CDA)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: p.vandewardt@oude-ijsselstreek.nl
Twitter: twitter.com/PeterVanDeWardt

Portefeuille 
Zorg en ondersteuning en Volksgezondheid, Meedoenbeleid, Vluchtelingen en statushouders, Inclusie, Onderwijs, Economie, DRU Industriepark, Regionale bedrijventerreinen West Achterhoek; Gebiedswethouder: Bedrijven en ondernemersverenigingen 

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Bestuurslid Stadsbank Oost Nederland, Bestuurslid GGD Noord Oost Gelderland, Commissaris N.V. Amphion, Bestuurslid Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Ben Hiddinga

De heer S.L. (Ben) Hiddinga (Lokaal Belang GVS)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: b.hiddinga@oude-ijsselstreek.nl

Portefeuille
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Omgevingswet en omgevingsvisie, Grondzaken, Financiën; Gebiedswethouder voor Terborg en Silvolde

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Bestuurslid AB Laborijn, Omgevingsdienst Achterhoek, Vitens N.V., voorzitter Thematafel Wonen & Vastgoed

Janine Kock

Mevrouw J.T. (Janine) Kock (CDA)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: j.kock@oude-ijsselstreek.nl

Portefeuille
Duurzaamheid, circulair, milieu en afval, Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme; Gebiedswethouder voor Varsseveld, Westendorp en Heelweg

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Recreatieschap Achterhoek & Liemers, Amphion (afgevaardigde Vergadering van Aandeelhouders), St. Verbetering Oude IJsselzone

Nevenfunctie (bezoldigd)
Office manager Tim Health Care 8 uur p/w (sinds juni 2018)

Ria Ankersmit

Mevrouw H.W. (Ria) Ankersmit (Lokaal Belang GVS)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: r.ankersmit@oude-ijsselstreek.nl

Portefeuille
Natuur, groen en plattelandsontwikkeling, Wegen en riolering, Verkeer, vervoer en mobiliteit, Project N18/A18 2e fase; Gebiedswethouder voor Sinderen, Breedenbroek-Voorst, Netterden, Etten, Megchelen, Varsselder en Bontebrug

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
St. Idinkbos en Paasberg

Nevenfunctie (bezoldigd)
SVS-opleidingen, docent vakopleidingen VSR kwaliteitsmeetsystemen.


Secretaris/Algemeen directeur

Marijke Verstappen

Mevrouw M.J.F. (Marijke) Verstappen
Tel. (0315) 292 292
E-mail: m.verstappen@oude-ijsselstreek.nl