Leden van het college

 

Burgemeester

Otwin van Dijk

De heer O.E.T. (Otwin) van Dijk
Tel. (0315) 292 292
E-mail: o.vandijk@oude-ijsselstreek.nl
Twitter: twitter.com/Pilotwin

Portefeuille
Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke Coördinatie (o.a. omgevingsvisie), Communicatie, ICT, Dienstverlening, Klachten, Bezwaar en Beroep, Algemene Plaatselijke Verordening en handhaving, Kabinet en Representatie, Personeel & Organisatie, Omgevingsdienst Achterhoek, Mediacentrum Regio8, Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers, Lobbywerkzaamheden.

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Regionaal College Politieregio NOG, Lid Veiligheidsregio NOG, DB-lid regio Achterhoek, lid commissie VNG Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Nevenfuncties (onbezoldigd)
Voorzitter Raad van Toezicht Patiëntenfederatie Nederland, vanaf 2018; Lid Raad van Advies Handicap & Studie, vanaf 2017; Voorzitter programmaraad kenniscentrum langdurige zorg Vilans, vanaf 2016; Ambassadeur VNG-project VN Verdrag Handicap, vanaf 2018; Voorzitter Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid, vanaf 2017; Ambassadeur Wij Staan Op!, vanaf 2016; Ambassadeur Scholder an Scholder, vanaf 2014.


Wethouders

Bert Kuster

De heer L.G. (Bert) Kuster (Lokaal Belang GVS)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: b.kuster@oude-ijsselstreek.nl
Twitter: twitter.com/BertKuster

Portefeuille 
Zorg en ondersteuning, Jeugdbeleid, Volksgezondheid, Regionale en grensoverschrijdende samenwerking, Regionale bedrijventerreinen West Achterhoek, Sport, Gebiedswethouder voor Ulft en Gendringen, Dierenwelzijn, Ring van Europese IJzersteden.

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Bestuurslid AB Laborijn, Bestuurslid GGD Gelre IJssel, Lid AB en Lid Euregioraad Rijn-Waal, Lid Euregioraad Enschede-Gronau, Bestuurslid 'Ring der Europäischen Schmiedestädt, plv. Bestuurslid Stadsbank Oost Nederland, lid vergadering van gemeenten Veilig Thuis, Vice-Voorzitter Thematafel De Gezondste Regio, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sport Achterhoek en Achterhoek in Beweging.

Peter van de Wardt

De heer P. (Peter) van de Wardt (CDA)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: p.vandewardt@oude-ijsselstreek.nl
Twitter: twitter.com/PeterVanDeWardt

Portefeuille 
Participatiewet, meedoenbeleid, Vluchtelingen en statushouders, Inclusie, Onderwijs, Economie, DRU Industriepark; Gebiedswethouder: Bedrijven en ondernemersverenigingen 

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Bestuurslid Laborijn, Bestuurslid Stadsbank Oost Nederland, Commissaris N.V. Amphion, Bestuurslid Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Ben Hiddinga

De heer S.L. (Ben) Hiddinga (Lokaal Belang GVS)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: b.hiddinga@oude-ijsselstreek.nl

Portefeuille
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Omgevingswet en omgevingsvisie, Grondzaken, Financiën; Gebiedswethouder voor Terborg en Silvolde

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Omgevingsdienst Achterhoek, Vitens N.V.

Janine Kock

Mevrouw J.T. (Janine) Kock (CDA)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: j.kock@oude-ijsselstreek.nl

Portefeuille
Duurzaamheid, circulair, milieu en afval, Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme; Gebiedswethouder voor Varsseveld, Westendorp en Heelweg

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
Recreatieschap Achterhoek & Liemers, Amphion (afgevaardigde Vergadering van Aandeelhouders), St. Verbetering Oude IJsselzone

Nevenfunctie (bezoldigd)
Office manager Tim Health Care 8 uur p/w (sinds juni 2018)

Ria Ankersmit

Mevrouw H.W. (Ria) Ankersmit (Lokaal Belang GVS)
Tel. (0315) 292 292
E-mail: r.ankersmit@oude-ijsselstreek.nl

Portefeuille
Natuur, groen en plattelandsontwikkeling, Wegen en riolering, Verkeer, vervoer en mobiliteit, Project N18/A18 2e fase; Gebiedswethouder voor Sinderen, Breedenbroek-Voorst, Netterden, Etten, Megchelen, Varsselder en Bontebrug

Nevenfuncties (werkgerelateerd)
St. Idinkbos en Paasberg

Nevenfunctie (bezoldigd)
SVS-opleidingen, docent vakopleidingen VSR kwaliteitsmeetsystemen.


Secretaris/Algemeen directeur

Marijke Verstappen

Mevrouw M.J.F. (Marijke) Verstappen
Tel. (0315) 292 292
E-mail: m.verstappen@oude-ijsselstreek.nl