Omgevingswet

Op 1 juli 2022 gaat de nieuwe Omgevingswet in

Onze leefomgeving vraagt om een verruimende kijk. Op wonen en werken, op mens en dier, op een leefomgeving van topkwaliteit met ruimte voor vernieuwing. Want Nederland wordt niet groter, dus dit is het stuk land waarmee we het samen moeten doen. Nu en in de toekomst.

De Omgevingswet helpt hierbij met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, krijgt ermee te maken. De Omgevingswet verplicht iedereen om de omgeving op tijd te informeren over de plannen. Dat geldt dus ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doen gaat straks eenvoudig via het nieuwe digitale Omgevingsloket. Daar werken alle overheden samen, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Het is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Bekijk de uitleg van de landelijke overheid in de animatie omgevingswet 2022.

We werken straks niet meer met bestemmingsplannen, maar elke gemeente maakt een omgevingsvisie (zie informatie bij Toekomstvisie) en een afgeleide hiervan wordt een Omgevingsplan, waar in staat welke bestemming bepaalde gebieden hebben. Weten wat een Omgevingsplan inhoudt? De landelijke overheid heeft in deze animatie uitgelegd wat erbij komt kijken.

Bekijk de animatie omgevingsplan en afwegingsruimte.

Omgevingsvergunning

Gaat u iets verbouwen aan uw huis? Bent u ontwikkelaar en maakt u plannen voor een nieuw winkelcentrum of bedrijventerrein? Onder de nieuwe Omgevingswet heeft u dan straks maar één vergunning nodig voor al uw plannen. En u checkt dan ook heel eenvoudig of uw plannen kans van slagen hebben via het Omgevingsloket. Alles op een plek. Tot dat het Omgevingsloket klaar is, kunt u terecht voor uw plannen en vergunningen op onze website.

Alles even op een rij:

De Omgevingswet voor plannenmakers

  • straks 1 vergunning, 1 loket
  • participeren met de omgeving
  • meer draagvlak creëren
  • eenvoudige inzage door de gemeente

De Omgevingswet voor belanghebbenden

  • weten wat er speelt in de omgeving
  • meer ruimte voor inspraak
  • samen bereik je meer

Samenwerken en Participatie

Samenwerken met de gemeente

In de Omgevingswet is een belangrijke rol weggelegd voor participatie; de samenwerking tussen inwoners en gemeente. Het idee erachter is dat inwoners meer betrokken raken bij hun eigen omgeving. Dus maakt u plannen die invloed hebben op de omgeving? Dan betrekt u zelf de belanghebbenden erbij. Bouwt u een grote schuur, dan overlegt u eerst met de buren. En ontwikkelt u een kantoorcomplex, dan betrekt u de omliggende wijk.

Voor ons betekent het: u wordt vaker betrokken bij het maken en uitvoeren van plannen. Hoe dat precies gaat? Daarvoor schrijven we een participatiebeleid. We hebben al onderzoek gedaan onder 466 inwoners. 

Op 15 december heeft de raad ingestemd met het Participatiebeleid en in 2022 zullen we dit gaan uitvoeren.

Meer informatie over Participatie

Toekomstvisie

Een kijk op de omgeving Oude IJsselstreek

Om ons voor te bereiden op de Omgevingswet is de gemeente Oude IJsselstreek begonnen met een Toekomstvisie: een basis voor toekomstige plannen en een stap op weg naar de omgevingsvisie, die alle gemeenten moeten ontwikkelen. Het doel: door samenwerking tussen ruimtelijke, sociale en economische beleidsvelden een toekomstbestendige gemeente voor jong en oud ontwikkelen. Het thema Brede Welvaart gebruiken we hierbij als kompas. En we gaan ervoor om dat structureel te verankeren, waarbij onze uitgangspunten ‘leven’ en ‘het maken’ belangrijke checkpoints zijn.

Bekijk de volledige toekomstvisie

De Toekomstvisie geeft ook een richtlijn voor de mogelijkheden voor ontwikkeling per gebied. Begin volgend jaar maken we een begin met de omgevingsvisie, samen met u.

Contactgegevens

Wil je meer weten over de Omgevingswet of heb je vragen? Mail dan naar omgevingswet@oude-ijsselstreek.nl