Sociaal Domein

Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met inwoners uit Oude IJsselstreek. Onze digitale wegwijzer helpt u bij het vinden van informatie op het gebied van vervoer, wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, jeugd en gezin. Deze informatie is samengesteld door de gemeente Oude IJsselstreek. Wij proberen om deze informatie zo volledig mogelijk en actueel te houden. Mist u iets of zijn uw gegevens veranderd? Dan horen wij het graag, laat het ons weten.

Visie op het Sociaal Domein

Stap voor stap geeft de gemeente de transformatie binnen het sociaal domein vorm. Deze transformatie komt voort uit een niet alledaagse visie op het sociaal domein. Deze is het beste te omschrijven als een beweging. De gemeente heeft deze visie vastgelegd in het document “Naar het hart van de beweging”.

Visiedocument Sociaal domein (pdf, 50 MB)