Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen? En heeft u moeite met betalen van de belastingaanslag? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen

Als u moet rondkomen van een laag inkomen, dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen aanvragen. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen betekent dat u (een gedeelte van) de gemeentelijke belastingen niet hoeft te betalen. U heeft in principe recht op kwijtschelding als uw netto inkomen op het minimum ligt en u weinig vermogen heeft. Dat betekent dat u, om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, weinig spaargeld en geen eigen woning met overwaarde mag hebben. Een auto is ook vermogen als die bij verkoop meer dan € 2.269,00 oplevert.

Alleen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt kwijtschelding verleend, dus niet voor de onroerende-zaakbelastingen,  grafrechten en een extra grijze of groene container. Het restant van de aanslag dient voor de laatste vervaldag van de aanslag te worden betaald. Als u een machtiging tot automatische incasso heeft verleend, wordt het maandbedrag automatisch aangepast als kwijtschelding is verleend. Teveel betaalde bedragen storten wij terug op uw bankrekening.

Als u een verzoek om kwijtschelding wilt indienen, dan moet u dat doen binnen het aanslagjaar. Voorbeeld: u ontvangt in februari de aanslag, dan moet de aanvraag voor 31 december van datzelfde jaar worden ingediend. U vraagt kwijtschelding aan door middel van een aanvraagformulier.

U kunt kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen via het online formulier 'minimaregeling'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Voordat u begint met invullen is het handig als u de volgende documenten klaar legt:

  • Afschriften bankrekening (ook spaarrekeningen) van de laatste maand
  • Nota’s (ziekte)kosten (niet ouder dan 2 maanden)
  • Loonstrook of uitkeringsspecificatie

Minimaregeling aanvragen

Heeft u geen DigiD? U kunt dit eenvoudig aanvragen via www.digid.nl. Bent u getrouwd en wilt u DigiD aanvragen? Doe dit dan direct voor uw partner.

Meer informatie over DigiD

Komt u er niet uit? U kunt voor ondersteuning contact opnemen met Formulierenhulp.

Meer informatie over Formulierenhulp

Heeft u vragen over het online formulier? Neem contact op met de gemeente via 0315-292292.

Afhandeltermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandeltermijn van 8 weken.

U kunt iedere werkdag van 08:30 tot 12:30 uur contact opnemen met het team zorgloket via telefoonnummer (0315) 292 292. Of mail naar zorgloket@oude-ijsselstreek.nl