Mobiliteitsplan

Denkt u mee over het nieuwe mobiliteitsplan? Uw input is waardevol!

De gemeente Oude IJsselstreek gaat een nieuw mobiliteitsplan maken. In een mobiliteitsplan staat hoe de verkeerssituatie in 2040 eruit zou moeten zien in de gemeente. Allerlei ontwikkelingen, onderzoeken, wensen van inwoners en bestaande knelpunten nemen we hierin mee. Om de gewenste situatie in 2040 te kunnen bereiken, komen er in het mobiliteitsplan verschillende maatregelen te staan.

Een goed mobiliteitsplan maken we niet alleen. Hiervoor hebben we ook informatie nodig van anderen, zoals de belangenverenigingen uit de verschillende kernen, provincie en politie. Ook uw kennis als inwoner hebben we nodig.

Graag nodigen wij u uit om uw bijdrage te leveren aan het mobiliteitsplan voor de gemeente Oude IJsselstreek. U kent uw woonomgeving het beste en weet waar wensen en knelpunten zijn als het gaat om de verschillende verkeerssituaties.

Hoe kunt u input leveren?

Hieronder vindt u een kaart van de gemeente waarop u één of meerdere punten kunt plaatsen. Per punt kunt u uw wensen en knelpunten aangeven die te maken hebben met mobiliteit en verkeer. Dit kan bijvoorbeeld gaan over snelheid, verkeersveiligheid of fietspaden. U kunt ook aangeven als u tevreden bent over een situatie op een bepaalde plek.

Het punten zetten op de kaart is eenvoudig. Als u naar de website gaat, ziet u een invulinstructie. We raden aan om een pc, laptop of tablet te gebruiken. De kaart staat open tot en met woensdag 18 oktober 2023.

Kaart mobiliteitsplan

Hoe gebruiken we uw input?

  1. We maken een overzicht van alle ontvangen wensen en knelpunten op de kaart.
  2. De kaart gebruiken we bij het beschrijven van de maatregelen. Bijvoorbeeld het anders vormgeven van een druk kruispunt, als blijkt dat die wens er is. Of het verlagen van de snelheid als dat vaak als knelpunt wordt genoemd.
  3. We prioriteren de maatregelen. De hoogst geprioriteerde maatregelen pakken we als eerste op; verder uitwerken en uitvoeren.

We zullen niet alle opmerkingen kunnen verwerken in het plan. Daarom maken we een rangorde op basis van het aantal meldingen van inwoners en andere onderzoeken die ons inzicht geven over de situatie.

Als online invullen niet lukt

Als u niet beschikt over internet of het invullen lastig vindt, kunt hiervoor naar het gemeentehuis in Gendringen komen op donderdag 12 oktober tussen 16:00 en 20:30 uur. Een medewerker van de gemeente kan u dan helpen om de kaart in te vullen.

Alle bijdragen zijn anoniem. We kunnen u dus geen reactie geven. Wilt u graag weten wat er verder gebeurt, dan kunt u op elk moment de kaart met alle opmerkingen bekijken.

Input die gaat over het beheer van de openbare ruimte, zoals onderhoud van bermen, schade aan de straat of volle prullenbakken komen niet in het mobiliteitsplan. Dit soort zaken kunt u zoals altijd doorgeven via ons online meldpunt.