Mobiliteitsplan

Dank u wel voor uw bijdrage aan het nieuwe mobiliteitsplan!

In oktober kreeg u de gelegenheid om via een digitale kaart input te leveren voor het nieuwe mobiliteitsplan. Deze mogelijkheid is door velen van u massaal benut. In totaal zijn bijna 3.400 wensen, knelpunten en situaties naar tevredenheid op de digitale kaart geplaatst. Wij willen u hartelijk bedanken voor deze overweldigende respons.

Inmiddels zijn alle reacties geanalyseerd, en op basis hiervan is een dashboard ontwikkeld waarop alle resultaten uit de inventarisatie zijn weergegeven. U kunt via de volgende link naar het dashboard gaan en de uitkomsten van de reacties bekijken.

Hoe gebruiken we uw input?

  1. We stellen een overzicht op van alle ontvangen wensen en knelpunten op de kaart.
  2. Veel reacties op de kaart worden, samen met diverse andere soorten informatie, gebruikt bij het opstellen van de maatregelen. Bijvoorbeeld, als er vraag is naar een herinrichting van een druk kruispunt, zullen we proberen om dit in een maatregel aan te pakken.
  3. We kunnen niet alle ontvangen opmerkingen een plek geven. Daarom prioriteren we de maatregelen op basis van het aantal meldingen van inwoners en andere onderzoeken die ons inzicht geven in de situatie. We adviseren de gemeenteraad om als eerste met de hoogst geprioriteerde maatregelen aan de slag te gaan.

Uw betrokkenheid en feedback zijn van grote waarde bij het vormgeven van een effectief mobiliteitsplan. Nogmaals dank voor uw bijdrage!