Bouwen / Verbouwen

Wilt u een nieuw gebouw of bijgebouw plaatsen? Of veranderingen aanbrengen aan een bestaand pand? Voor bouwen en verbouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Heeft u een vergunning nodig? Doe de digitale vergunningcheck op het Omgevingsloket online om te zien of dit ook voor uw situatie geldt.

Doe de vergunningcheck

Heeft u vragen over de vergunningcheck of komt u er niet uit? Neem contact op, mail naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bel ons op (0315) 292 292.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u vergunningvrij mag bouwen? U kunt beginnen met bouwen. 

Heeft u volgens de vergunningcheck een omgevingsvergunning nodig? Wij adviseren u om eerst een schetsontwerp in te dienen van uw bouwplan. Deze zullen wij toetsen aan het bestemmingsplan en de redelijke eisen van de welstand. U ontvangt binnen drie weken een reactie op uw schetsontwerp. Op basis hiervan kunt u het plan verder uitwerken, en een omgevingsvergunning aanvragen.

U kunt online een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Vraag een omgevingsvergunning aan

U kunt de aanvraag digitaal doen met DigiD, u kunt ook een papieren aanvraag samenstellen op het Omgevingsloket.

Als de aanvraag is ingediend ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging met daarin verdere uitleg over de procedure.

Voorbeelden

U kunt bijvoorbeeld voor onderstaande situaties de vergunningcheck doen op het Omgevingsloket.

  • Berging of tuinhuis plaatsen (Bijbehorend bouwwerk bouwen)
  • Dakkapel of dakopbouw plaatsen
  • Dakraam plaatsen
  • Erf- of perceelafscheiding (schutting of tuinmuur) plaatsen
  • Kozijn of gevel veranderen
  • Overkapping plaatsen (Bijbehorend bouwwerk bouwen)
  • Serre of erker plaatsen
  • Zonnecollectoren en -panelen plaatsen
  • Zonwering of rolluik aanbrengen

Intakeformulier principeverzoek

Als u bijvoorbeeld van plan bent om te gaan (ver)bouwen, een bestaand pand een nieuwe functie te geven of om een stuk grond voor iets anders wilt gaan gebruiken, dan moet u bij de gemeente nagaan of uw idee past binnen het bestemmingsplan en welke vergunning(en) u nodig heeft. Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan dan kunt u via het intakeformulier principeverzoek uw plan indienen bij ons. Meer informatie over het indienen van een intakeformulier principeverzoek kunt u vinden op: Aanvraag initiatief principeverzoek.

Let op: Het principeverzoek is niet bedoeld voor aanvragen voor kleinere bouwwerken zoals bijgebouwen, overkappingen, dakkapellen en dergelijke. Hiervoor dient het Omgevingsloket.

Verleende omgevingsvergunningen / omgevingsvergunningen ter inzage

Publicaties van overige aangevraagde/verleende vergunningen kunt u terug lezen in het gemeentenieuws in de Oude IJsselstreek Vizier.

Bekijk het gemeentenieuws online