Bouwen / Verbouwen

Wilt u een nieuw gebouw of bijgebouw plaatsen? Of veranderingen aanbrengen aan een bestaand pand? Voor bouwen en verbouwen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe de digitale vergunningcheck op het nieuwe Omgevingsloket om te zien of dit ook voor uw situatie geldt.

Doe de vergunningcheck

Heeft u vragen over de vergunningcheck of komt u er niet uit? Neem contact op via mail aan balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bel ons op (0315) 292 292.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u vergunningvrij mag bouwen? U kunt beginnen met bouwen. 

Heeft u volgens de vergunningcheck een omgevingsvergunning nodig? Wij adviseren u om eerst een conceptverzoek in te dienen van uw bouwplan. Deze zullen wij toetsen aan het omgevingsplan en de redelijke eisen van de welstand. U ontvangt binnen drie weken een reactie op uw conceptverzoek. Een conceptverzoek kunt u indienen op de website van de omgevingswet waarbij u bij stap 7 kiest voor “verzoeken indienen”. 

U kunt de aanvraag alleen digitaal doen met DigiD of eHerkenning. Het is niet meer mogelijk om op papier een aanvraag in te vullen.

Voorbeelden

U kunt bijvoorbeeld voor onderstaande situaties de vergunningcheck doen op het nieuwe Omgevingsloket.

  • Berging of tuinhuis plaatsen (Bijbehorend bouwwerk bouwen)
  • Dakkapel of dakopbouw plaatsen
  • Dakraam plaatsen
  • Erf- of perceelafscheiding (schutting of tuinmuur) plaatsen
  • Kozijn of gevel veranderen
  • Overkapping plaatsen (Bijbehorend bouwwerk bouwen)
  • Serre of erker plaatsen
  • Zonnecollectoren en -panelen plaatsen
  • Zonwering of rolluik aanbrengen

Intakeformulier principeverzoek

Als u bijvoorbeeld van plan bent om te gaan (ver)bouwen, een bestaand pand een nieuwe functie te geven of om een stuk grond voor iets anders wilt gaan gebruiken, dan moet u bij de gemeente nagaan of uw idee past binnen het Omgevingsplan en welke vergunning(en) u nodig heeft. Past uw plan niet binnen het Omgevingsplan dan kunt u via het intakeformulier principeverzoek uw plan indienen bij ons. Meer informatie over het indienen van een intakeformulier principeverzoek of omgevingstafel kunt u vinden op: Aanvraag initiatief principeverzoek of op onze website Omgevingstafel.

Let op: Het principeverzoek is niet bedoeld voor aanvragen voor kleinere bouwwerken zoals bijgebouwen, overkappingen, dakkapellen en dergelijke. Als deze verzoeken passen binnen het Omgevingsplan dan kunnen deze aangevraagd worden via het nieuwe Omgevingsloket. Passen deze niet in het Omgevingsplan dan kunt u dit bouwplan voor advies voorleggen aan de Omgevingstafel.

Verleende omgevingsvergunningen / omgevingsvergunningen ter inzage

Publicaties van overige aangevraagde/verleende vergunningen kunt u terug lezen in het gemeentenieuws in de Gelderse Post Oude IJsselstreek.

Bekijk het gemeentenieuws online