19 juni 2017

Voorkom wachten, maak een afspraak!

Bij onze balies is het momenteel erg druk op de maandagavonden, houdt u daar rekening mee! Komt u zonder afspraak, dan heeft u kans dat u lang moet wachten.
Lees meer >

Meteen melden

Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep, ongedierte, vernielingen. Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons!

Zorg, hulp en ondersteuning

Informatie over onder andere het Hulpportaal, wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), minimaregelingen, participatietoeslag en een gehandicaptenparkeerplaats

Afval

Ophalen en scheiden van afval, groene en grijze container, zwerfvuil, afvalkalender en afvalbrengpunten

Reisdocumenten

Aanvragen of vernieuwen, identiteitskaart, paspoort, zakenpaspoort, kwijt of gestolen, reizen met kinderen.

Rijbewijs

Informatie over het aanvragen of vernieuwen van een rijbewijs

Vergunningen

Zaken waarvoor u toestemming van de gemeente moet krijgen of die u moet melden
Hier vindt u algemene informatie over het wonen, werken en genieten in de gemeente Oude IJsselstreek
Bestuur en organisatie

Informatie over het college van B&W, de gemeenteraad en de organisatie.


Bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Huisvesting statushouders

Oude IJsselstreek neemt in het vluchtelingenvraagstuk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Lees hier meer over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. 

Werk in Uitvoering

Waar vinden op dit moment wegwerkzaamheden plaats in de gemeente