Geboorteaangifte

Algemeen

U moet de geboorte van uw kind, binnen drie dagen na de geboorte, aangeven bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het kind geboren is. In gemeente Oude IJsselstreek is het mogelijk om online de geboorteaangifte te doen. Daarvoor hoeft u de deur niet uit.

Belangrijke voorwaarden

Belangrijke voorwaarden om online de geboorteaangifte te doen.

 • Tenminste een van beide ouders heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • Ondertekende geboorteverklaring verloskundige of arts.
 • Indien van toepassing akte van erkenning kind, wanneer de ouders niet met elkaar gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben. Of in geval van duo-moederschap.
 • Beide ouders moeten op hetzelfde adres in Nederland wonen.
 • Als moeder alleenstaand is kan zij aangifte doen.
 • Beschikking hebben over DigiD.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via (0315) 292 292.

Wat u moet weten

Van iedere geboorte op Nederlands grondgebied moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Als het kind in het ziekenhuis is geboren, moet de geboorteaangifte dus gedaan worden in de gemeente waar het ziekenhuis gevestigd is. Aangifte doen van geboorte is verplicht.

Geboorteakte

Bij de aangifte maken wij een geboorteakte op. Deze akte is een authentiek bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de persoonsadministratie. Geef bij de geboorteaangifte de juiste spelling van alle namen op. Als de akte is ondertekend, kunnen we deze niet zomaar wijzigen.

Levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos wordt geboren, kunt u bij de gemeente een 'akte van geboorte (levenloos)' laten opmaken. Dit is een officieel bewijs dat uw kind is geboren. 

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Heeft uw pasgeboren kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u misschien niet zelf bepalen welke achternaam uw kind krijgt. Dit hangt af van het namenrecht van het land waarvan uw kind de nationaliteit heeft. Vraag hiernaar bij de ambassade of het consulaat.

Wie kan aangifte doen?

 • De juridische vader of de moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest.
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis.
 • De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit alleen als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Wat moet u meenemen?

 • Een legitimatiebewijs van de aangever.
 • Eventueel: kopie van de erkenningsakte. Die heeft u als een kind al voor de geboorte is erkend.
 • Eventueel akte van naamskeuze.
 • De moeder en duomoeder die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben nemen het volgende document mee bij de aangifte:

 • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is)
 • Verklaring van geboorte, zie onderstaand formulier

259caac1-b846-4cd6-8c39-74002d84c8ed

Wanneer kunt u aangifte doen?

 • U doet binnen 3 dagen na de geboorte van het kind aangifte. Soms kan dat niet, omdat het weekend of een feestdag is. Dan mag u op de eerste werkdag na het weekend of de feestdagen aangifte doen.

 • Geboorte maandag dan aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte dinsdag dan aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte woensdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte donderdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte vrijdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zaterdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zondag dan aangifte uiterlijk woensdag
 • Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.