(Vrijwilligers)werk en uitkering

Iedereen doet mee in Oude IJsselstreek. Dat is het uitgangspunt bij de uitvoering van de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, mensen met en zonder een arbeidsbeperking. In 2020 bouwt de gemeente aan een nieuwe organisatie hiervoor.

Wat betekent dit voor inwoners met een bijstandsuitkering?

Op dit moment verstrekt Laborijn de bijstandsuitkeringen en begeleidt ze inwoners met een bijstandsuitkering naar werk. in 2020 blijft Laborijn de uitkeringen verstrekken. Per 1 januari 2021 stapt Oude IJsselstreek uit Laborijn. Het jaar 2020 gebruiken we om een nieuwe organisatie te bouwen die de werkzaamheden voor de participatiewet uit gaat voeren. Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden over deze verandering.
Voor vragen mag u ook de gemeente bellen (0315) 292 292.

Werken staat centraal

Een te grote groep inwoners doet nu niet mee. Daarom kiest Oude IJsselstreek voor een andere wijze om de participatiewet uit te voeren. Dichtbij de inwoner, lokaal, vanuit vertrouwen en onder eigen regie. Contact van mens tot mens is de basis voor de dienstverlening. We geven de participatiewet vorm op basis van de overtuiging dat het overgrote deel van de mensen met een bijstandsuitkering wil werken. Werken staat centraal. Een betaalde baan voor iedereen die nu een bijstandsuitkering ontvangt, dat is wat we willen voor de toekomst. Als dat (nog) niet lukt, doen inwoners op een andere manier mee in onze gemeente.

Sociale werkvoorziening

Als het aan Oude IJsselstreek ligt houden alle 180 medewerkers van de Sociale werkvoorziening uit Oude IJsselstreek hun baan bij hun vertrouwde werkgever. De gemeente zal zich daarvoor blijven inspannen.

Meedoen Werkt!

De gemeente is met Meedoen Werkt! gestart. Dit is een project waarin de gemeente ervoor zorgt dat werkgevers en inwoners met een uitkering elkaar ontmoeten.

De veranderingen in 1 oogopslag.