(Vrijwilligers)werk en uitkering

Iedereen doet mee in Oude IJsselstreek. Dat is het uitgangspunt bij de uitvoering van de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, mensen met en zonder een arbeidsbeperking. Met al uw vragen hierover kunt u terecht bij STOER. STOER is het participatiebedrijf van de gemeente. 

Wat betekent dit voor inwoners met een bijstandsuitkering?

Vanaf 1 januari 2021 heeft STOER de meeste taken van Laborijn overgenomen. STOER verstrekt de bijstandsuitkeringen en begeleidt inwoners met een bijstandsuitkering naar werk. Voor vragen kijkt u op www.stoerversterkt.nl. U kunt ook bellen met 0315 553 553

Werken staat centraal

Een te grote groep inwoners doet nu niet mee. Daarom kiezen STOER en Oude IJsselstreek voor een andere wijze om de participatiewet uit te voeren. Dichtbij de inwoner, lokaal, vanuit vertrouwen en onder eigen regie. Contact van mens tot mens is de basis voor de dienstverlening. We geven de participatiewet vorm op basis van de overtuiging dat het overgrote deel van de mensen met een bijstandsuitkering wil werken. Werken staat centraal. Een betaalde baan voor iedereen die nu een bijstandsuitkering ontvangt, dat is wat we willen voor de toekomst. Als dat (nog) niet lukt, doen inwoners op een andere manier mee in onze gemeente.

Sociale werkvoorziening

Alle 180 medewerkers van de Sociale werkvoorziening uit Oude IJsselstreek houden hun baan bij hun vertrouwde werkgever. De gemeente heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend met Laborijn. Laborijn blijft ook het aanspreekpunt voor de Wsw’ers. Hier treft u de meeste vragen en antwoorden over STOER.