Specialistische jeugdhulp en Wmo-hulp in de buurt

De gemeente Oude IJsselstreek bouwt samen met zorgpartners aan de Jeugdwet en de Wmo.

Specialistische jeugdhulp en Wmo-hulp in de buurt

De gemeente Oude IJsselstreek heeft 26 zorgpartners of combinatie van zorgpartners geselecteerd om samen te bouwen aan betere zorg en ondersteuning in de buurt. De selecte groep zorgpartners (de gemeente had contracten met 300 aanbieders) gaat vanaf 2022 de ambulante specialistische jeugdhulp en ambulante Wmo-hulp uitvoeren. De gemeente bouwt samen met de zorgpartners de komende jaren aan het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van inwoners en aan het verbeteren van de kwaliteit van de hulp en ondersteuning. Met de nieuwe afspraken geven we hulpverleners meer ruimte om voor en samen met inwoners te doen wat nodig is. Maatwerk is hierbij altijd het uitgangspunt. De subsidietenders zijn ingestoken vanuit inhoudelijke verbeteringen en niet vanuit bezuinigingen. De 26 aanbieders kunnen met hun aanbod voldoen aan de zorgvraag van de inwoners van Oude IJsselstreek, als het gaat om ambulante hulp en ondersteuning. 

Zorgcontinuïteit inwoners staat voorop 

Dit alles betekent dat een deel van de inwoners die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of Jeugdwet ontvangen, in 2022 overgaat op een andere zorgaanbieder. Deze inwoners kunnen rekenen op een zorgvuldige overdracht en soepele overgang naar de nieuwe  zorgaanbieder. Voor de jeugdhulp zullen de gezins- en jeugdwerkers van Buurtzorg Jong de (jeugdige) inwoners tijdig en zoveel mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en van uitleg voorzien. Voor de Wmo zullen de gemeentelijke consulenten dat doen.

Visie op Sociaal Domein

De gemeente heeft haar visie op het sociaal domein beschreven in de notitie 'Naar het hart van de beweging'. Deze visie vraagt om een grote omslag in de wijze van samenwerken tussen de gemeente en zorgaanbieders én tussen zorgaanbieders onderling. Het kernidee waarin we geloven is dat er ruimte nodig is voor bezieling in de hulp, zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben. Het gaat om mensen; hun behoeften, mogelijkheden en omstandigheden moeten centraal staan. Vanuit deze visie zijn zorgaanbieders gezocht om met de gemeente samen aan de Jeugdwet en Wmo te bouwen.

Wat verstaan we onder ambulante Jeugdhulp en Wmo?

Hulp en ondersteuning geleverd thuis of op een locatie van de zorgaanbieder:

  • Individuele en groepsondersteuning (begeleiding, dagbesteding en behandeling jeugd)
  • Ambulante basis en specialistische jeugd-GGZ (niet zijnde hoog-specialistische jeugd-GGZ, deze wordt regionaal ingekocht.)
  • Persoonlijke verzorging
  • Logeren

(Wmo hulpmiddelen en Hulp bij huishouden vallen hier niet onder)

Verblijfzorg

Voor de Wmo-hulp en jeugdhulp met verblijf werken we samen met andere gemeenten in de Achterhoek. Het gaat om de onderstaande zorgvormen:

  • Woon & Gezinsvormen Jeugdzorg
  • Beschermd wonen Wmo
  • Hoog complexe Jeugdzorg met verblijfscomponent

Informatie over verblijfzorg en de gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op de website van Sociaal domein Achterhoek of u kunt contact opnemen met Buurtzorg Jong of met onze Wmo-consulenten.