Adviesraad Sociaal Domein

Stap voor stap geeft het college van B&W de transformatie binnen het sociaal domein vorm. Deze transformatie is gedreven vanuit een niet alledaagse visie op het sociaal domein: naar het hart van de beweging. Het vergroten van betrokkenheid van inwoners is van grote waarde voor de beweging in het sociaal domein. Door inwoners te betrekken bij de beleidsvorming, verhogen we de kwaliteit, versterken we het draagvlak en bevorderen we het democratisch proces.

De Adviesraad Sociaal Domein Oude IJsselstreek is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan van inwoners uit Oude IJsselstreek. Ze adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over onderwerpen in het sociaal domein. Dat kan bijvoorbeeld gaan over beleid, de kwaliteit van de dienstverlening en het signaleren van ontwikkelingen die van belang zijn voor het sociaal domein. De adviesraad betrekt daarbij de mening van de inwoners van de gemeente.

Kijk voor meer informatie op de website van de adviesraad.

Ga naar website Adviesraad Sociaal Domein