Vroegsignalering schulden

De gemeente krijgt signalen van zorgverzekeraars, energieleveranciers, het drinkwaterbedrijf en van de woningcorporatie als een inwoner van de gemeente een achterstand heeft in de betaling. Wij krijgen hierdoor inwoners, die problemen hebben met de betaling van de vaste lasten, tijdig in beeld en kunnen we actief schuldhulp aanbieden. Dit is belangrijk omdat veel mensen met schulden (te) laat of zelfs helemaal niet om hulp vragen.

Vroegsignalering huurschulden

Particuliere verhuurders zijn ook verplicht om betalingsachterstanden in een vroeg stadium te melden bij gemeenten. Dat is geregeld in de Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening. Als het u als verhuurder niet lukt de huurachterstand met de huurder op te lossen, vragen wij u dit bij ons te melden.  U moet wel eerst zelf een aantal stappen doorlopen, voordat u deze informatie met de gemeente mag delen.

Landelijk Convenant Vroegsignalering

De gemeente vraagt u als verhuurder om huurachterstanden te melden volgens het Landelijk Convenant Vroegsignalering. In dit convenant hebben gemeenten en schuldeisers gezamenlijk afspraken vastgelegd om de samenwerking en gegevensuitwisseling eenvoudig en op gestandaardiseerde wijze te laten verlopen.

Wanneer meldt u een huurbetalingsachterstand?

Voordat u informatie over de huurachterstand deelt met de gemeente, moet u een aantal stappen doorlopen. Deze stappen worden ook wel een sociale incasso genoemd. Dit houdt in dat u: 

  • ten minste éénmaal een schriftelijke betalingsherinnering heeft gestuurd;
  • geprobeerd heeft om in persoonlijk contact te treden om te wijzen op de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  • gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • van de huurder geen bezwaar heeft ontvangen dat de contactgegevens worden doorgegeven aan de gemeente. U kunt bij de betalingsherinnering de volgende zin opnemen:
    "Wij kunnen uw gegevens delen. Wij willen voorkomen dat u door een betalingsachterstand in de problemen komt. Daarom werken we samen met de gemeente en maatschappelijke hulpverlening. Een hulpverlener of de gemeente kan contact met u zoeken. Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw gegevens delen? Laat het ons weten."

Als de huurder bezwaar heeft tegen het doorgeven van zijn of haar gegevens, kunt u dus geen melding bij ons doen van de huurachterstand.  

Betalingsachterstanden melden

  1. Meldt u zich dan eerst aan als signaalpartner. Bij de aanmelding geeft u aan met welke gemeente(n) u een overeenkomst wilt sluiten. Of neem contact op met de NVVK via projecten@nvvk.nl
  2. Nadat de gemeente u heeft toegelaten als signaalpartner ontvangt u instructies over de wijze van melden.

Vragen?

Op de website van de NVVK vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen van verhuurders over het convenant. 

Wilt u meer weten over de vroegsignalering op huurschulden? Neem gerust contact met ons op. Dit mag telefonisch (0315) 292 292 of via de mail sdv@oude-ijsselstreek.nl