Ron Frerix

Portretfoto: gemeentesecretaris Ron Frerix
Gemeentesecretaris

De algemeen directeur / gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente en wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Hij is de belangrijkste adviseur van het college en hij heeft bovendien de eindverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie.

Maatschappelijke nevenfunctie

  • voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Vryleve