Ria Ankersmit

Ria Ankersmit

Wethouder Ria Ankersmit
Ria Ankersmit

Portefeuilles

 • Vitaal Buitengebied
 • Openbare ruimte/Klimaatadaptie
 • Mobiliteit & bereikbaarheid
 • Volksgezondheid
 • Sport
 • Landschapspark OIJ

Functies namens de gemeente

 • Voorzitter stichting Idinkbos & Paasberg
 • Lid thematafel mobiliteit en bereikbaarheid
 • Lid algemeen bestuur GGD Noord - Oost Gelderland
 • Lid auditcommissie GGD Noord - Oost Gelderland

Nevenfuncties (bezoldigd)

 • Ankersmit ”De keizer” Advies & Training Schoonmaak
 • SVS Opleidingen Capelle aan den IJssel: docent VSR-KMS opleidingen, DKS+, VSR-KMS kwaliteitscontrole en VSR-KMS kwaliteitsinspecteur
 • Schoonmakend Nederland: Arbiter