Ria Ankersmit

Ria Ankersmit

Wethouder Ria Ankersmit
Ria Ankersmit

Portefeuilles

 • Vitaal Buitengebied
 • Openbare ruimte/Klimaatadaptie
 • Wegen en riolering
 • Water/Landschap/Natuur/Groen
 • Mobiliteit & bereikbaarheid
 • N18/A18
 • Dubbelspoor
 • Noordtak
 • Fietsverbindingen
 • Volksgezondheid
 • Sport
 • Ondersteuning verenigingen
 • Subsidieregelingen/ sport welzijn en cultuur
 • Landschapspark OIJ

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

Wordt binnenkort aangevuld.

Nevenfunctie (bezoldigd)

Wordt binnenkort aangevuld.