Ria Ankersmit

Ria Ankersmit

Wethouder Ria Ankersmit
Ria Ankersmit

Portefeuilles

  • Vitaal Buitengebied
  • Openbare ruimte/Klimaatadaptie
  • Mobiliteit & bereikbaarheid
  • Sport
  • Landschapspark OIJ

Functies namens de gemeente

  • Voorzitter stichting Idinkbos & Paasberg
  • Lid thematafel mobiliteit en bereikbaarheid

Nevenfuncties (bezoldigd)

  • Ankersmit ”De keizer” Advies & Training Schoonmaak
  • SVS Opleidingen Capelle aan den IJssel: docent VSR-KMS opleidingen, DKS+, VSR-KMS kwaliteitscontrole en VSR-KMS kwaliteitsinspecteur
  • Schoonmakend Nederland: Arbiter