Marco Bennink

Portretfoto: wethouder Marco Bennink
Wethouder Oude IJsselstreek

Portefeuilles

 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Financien
 • Aandeelhouderschap

Functies namens de gemeente

 • Lid van de stuurgroep NUVAL (Vitens en Alliander)
 • Lid van de thematafel de Gezondste regio
 • Agendalid van de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Vice voorzitter Poho Sociaal
 • Lid van de Senaat van de Kinderuniversiteit / Jugenduni in Bocholt
 • Vertegenwoordiger van de vergadering van Gemeenten Veilig Thuis NOG (namens de Achterhoek)
 • Lid algemeen bestuur GGD Noord - Oost Gelderland
 • Lid auditcommissie GGD Noord - Oost Gelderland