John Haverdil

John Haverdil

Wethouder John Haverdil
John Haverdil

Portefeuilles

 • Participatiewet
 • Financ. onderst. inwoners
 • Opvang en inburgering
 • Nieuwe energie
 • Recreatie en toerisme
 • Landschapspark OIJ 

Functies namens de gemeente

 • Lid POHO Vrijetijdseconomie
 • Lid thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Lid bestuurdersoverleg Werk en Inkomen
 • Lid focusgroep Positionering Arbeidsmarkt Achterhoek

Maatschappelijke nevenfunctie

 • Lid bestuur Stichting Huntenpopbelangen