Ben Hiddinga

Ben Hiddinga

Wethouder Ben Hiddinga
Ben Hiddinga

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken
 • Gemeentelijke huisvesting
 • ODA
 • Economie
 • Landschapspark OIJ
 • Wonen

Functies namens de gemeente

 • Lid AB (Algemeen Bestuur) en DB (Dagelijks Bestuur) OmgevingsDienst Achterhoek (ODA)
 • Lid thematafel Wonen en Vastgoed
 • Voorzitter Bestuurlijk Overleg RPW (regionale planning werklocaties)
 • Lid Peer Group Noaberkrediet 2.0
 • Lid Founding Fathersoverleg SHII (SmartHub Incubator Industry)
 • Vice-voorzitter RES Achterhoek (Regionale Energie Strategie)
 • Lid provinciaal bestuurlijk overleg GEIS (Gelderse Energie Infra Structuur)