Ben Hiddinga

Ben Hiddinga

Wethouder Ben Hiddinga
Ben Hiddinga

Portefeuille

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Omgevingswet en visie, Grondzaken, Economie, Bedrijventerreinen, Regionale bedrijventerreinen, Visie Oude IJsselzone.

Gebiedswethouder voor de bedrijventerreinen

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

Voorzitter Thematafel Wonen & Vastgoed, lid bovenregionaal overleg wonen van Provincie Gelderland en lid Thematafel Smartwerken en Innovatie.