Informatie over het coronavirus.

Ben Hiddinga

Ben Hiddinga

Wethouder Ben Hiddinga
Ben Hiddinga

Portefeuille

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Omgevingswet en omgevingsvisie, Grondzaken, Financiën; Gebiedswethouder voor Terborg en Silvolde.
Waarnemend: Economie/ bedrijven, Regionale bedrijventerreinen West Achterhoek, Regionaal Programma Werklocaties.

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

Bestuurslid AB Laborijn, Omgevingsdienst Achterhoek, Vitens N.V., voorzitter Thematafel Wonen & Vastgoed.