Ben Hiddinga

Ben Hiddinga

Wethouder Ben Hiddinga
Ben Hiddinga

Portefeuille

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Omgevingswet en visie, Grondzaken, Economie, Bedrijventerreinen, Regionale bedrijventerreinen

Gebiedswethouder voor de bedrijventerreinen

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

Bestuurslid AB Laborijn, Omgevingsdienst Achterhoek, Vitens N.V., voorzitter Thematafel Wonen & Vastgoed.