Ben Hiddinga

Ben Hiddinga

Wethouder Ben Hiddinga
Ben Hiddinga

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Bedrijven
 • Grondzaken
 • Pacht, aan en verkoop
 • Gemeentelijke huisvesting
 • ODA
 • Economie
 • Bedrijventerreinen L+R
 • RPW
 • Landschapspark OIJ

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

Wordt binnenkort aangevuld.