Hulp in en om het huis

Soms gaat het huishouden of koken (tijdelijk) moeilijker, of zijn er klusjes die u niet meer zelf kunt doen. Als u graag op uzelf wilt blijven wonen, is er met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals veel mogelijk. Misschien zijn er bijvoorbeeld alleen wat aanpassingen of hulpmiddelen nodig, of willen familieleden of vrienden kleine klussen van u overnemen.

Huishoudelijke hulp Woonvoorzieningen
Boodschappen Hulpmiddelen
Koken Klussendienst
Woningaanpassingen Thuiszorg
Buurtbemiddeling Woonoverlast