Woonoverlast

“Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. De overlastgever en of degenen voor wie hij verantwoordelijk is vertonen overlastgevend gedrag en of laten juist na bepaald gedrag te vertonen waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt. Denk daarbij aan: geluidsoverlast, fysieke verloedering, vervuiling, intimiderend gedrag, brandgevaar en drugsoverlast”

Woonoverlast kan vervelend zijn. Als er sprake is van bijvoorbeeld geluidsoverlast, vervuiling, drugsoverlast, stank of parkeeroverlast kunt u misschien merken dat u niet meer prettig woont.

Wanneer u overlast ervaart van uw buren, dan kunt u proberen dit zelf op te lossen door met ze in gesprek te gaan. De volgende tips kunnen hierbij helpen:

  • Laat uw buren weten dat u overlast van ze ervaart en waar deze overlast uit bestaat. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen. Spreek uw buren op een rustig moment vriendelijk aan op hun gedrag. Ruzie maakt de situatie alleen maar vervelender en de overlast wordt daarmee niet verholpen.
  • Spreek uw buurman of buurvrouw op een correcte manier aan. Doe dat zo snel mogelijk nadat u de overlast hebt ervaren. Geef zo duidelijk mogelijk aan waar u precies last van heeft.

Hulp van Buurtbemiddeling

Komt u er samen niet uit en ontstaat er een conflict, waardoor een prettige omgang niet meer mogelijk is? Dan kan Buurtbemiddeling een oplossing zijn.  Buurtbemiddeling helpt bij een vroegtijdige aanpak van dit soort problemen en het oplossen van burenruzies. Buurtbemiddeling brengt voor u geen kosten mee.

Meer weten over Buurtbemiddeling? Kijk op de website van buurtbemiddeling of bekijk het filmpje.

Buurtbemiddeling

Werkt dat niet?

Wanneer de overlast zodanig is dat u er niet uitkomt in een gesprek met uw buren en Buurtbemiddeling niet heeft geholpen, dan kunt u een melding van woonoverlast doen bij de gemeente. De gemeente zal dan in samenwerking met Wonion en de politie uw melding oppakken.

Meld woonoverlast (DigiD)