Woningaanpassingen

 

Introductie

Als u een beperking heeft doordat u ouder wordt, ziek bent of een operatie heeft gehad en u ervaart hierdoor problemen in uw thuissituatie, dan kan een woningaanpassing mogelijk uitkomst bieden.

Woningaanpassingen

Als u een beperking heeft doordat u ouder wordt, ziek bent of een operatie heeft gehad, dan is het misschien pijnlijk of lastig voor u om te bewegen. U bent minder mobiel. Ook in uw huis. Het is prettig als uw woning toegankelijk is en dat u de ruimte heeft om u goed te kunnen verplaatsen. U kunt zelf al veel doen om uw woonsituatie te verbeteren, eventueel met hulp van anderen.

Woningaanpassingen kunnen daarbij helpen. De toegankelijkheid en veiligheid van uw woning zijn belangrijk. U kunt zelf al veel doen om dit te verbeteren.

Aanvragen

Lukt het niet om zelf het probleem op te lossen?
Neemt u dan contact op de consulent Wmo & Jeugd van de gemeente. Samen met u wordt gezocht naar een oplossing. Een afspraak kunt u maken met het consulent van de gemeente Oude IJsselstreek, te bereiken via telefoonnummer (0315) 292 292, keuze 2 of via het online formulier.

Om te beoordelen welke ondersteuning vanuit de gemeente mogelijk is willen wij eerst in gesprek met u, het keukentafelgesprek.  Er wordt dan met u de gehele situatie besproken. En dat doen we door middel van een persoonlijk gesprek bij u thuis.

Kosten

Als er een positieve indicatie gesteld wordt voor een woningaanpassing, wordt aan u een eigen bijdrage gevraagd door de gemeente. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk Deze eigen bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekend op basis van uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. Soms kan het gunstiger zijn om zelf de woningaanpassing aan te schaffen, zonder daarvoor de gemeente in te schakelen.