Opvang vluchtelingen

Er zijn miljoenen mensen op de vlucht. In Nederland hebben we te maken met een grote instroom van vluchtelingen. Dagelijks leest of hoort u wel iets over de opvang van vluchtelingen. Het gaat om verschillende groepen vluchtelingen Voor de opvang van deze mensen gelden er in Nederland verschillende regels. En er zijn verschillende organisaties bij betrokken. Oude IJsselstreek helpt bij het opvangen van vluchtelingen.