Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsstatus. Zij zijn inburgeringsplichtig. Ze mogen werken, en moeten ook naar school. Het inburgeren duurt vaak langer dan een jaar. Mensen leren niet alleen de taal maar bijvoorbeeld ook hoe ons verzekeringsstelsel in elkaar zit. Statushouders worden verdeeld over gemeenten in Nederland. Dit gaat naar het aantal inwoners per gemeente. Het Rijk bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet huisvesten. Dat heet ‘taakstelling’. Grotere gemeenten moeten meer nieuwe statushouders huisvesten dan kleinere gemeenten.

Statushouders verblijven nu, na het verkrijgen van hun verblijfsvergunning, vaak langer dan drie maanden in een asielzoekerscentrum. Dit helpt niet voor hun integratie. Het legt bovendien extra druk op de asielzoekerscentra, die overvol zijn. Om doorstroming in azc’s te versnellen, is besloten de taakstelling per gemeente vanaf 2023 te verhogen. Dat betekent dat iedere gemeente per half jaar meer statushouders moet huisvesten, dan het afgelopen jaar. 

Taakstelling Oude IJsselstreek

In 2022 had de gemeente de taakstelling 54 statushouders te huisvesten. Deze taakstelling is gehaald mede door de deelname aan de HAR in Lichtenvoorde en het huisvesten van enkele grote gezinnen. De taakstelling voor de 1e helft van 2023 is 48 personen. Het ziet ernaar uit dat deze taakstelling gehaald gaat worden. De verwachting voor de 2e helft is dat de gemeente minimaal 48 personen moet huisvesten en wellicht zelfs meer. Samen met Wonion en Vluchtelingenwerk zet de gemeente zich in om ook deze taakstelling te realiseren.

Hotel en Accommodatie Regeling Lichtenvoorde (HAR)

Op de azc’s is een tekort aan plaatsen, omdat nog ongeveer 15.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) wachten op een woning. Aan gemeenten is gevraagd om de mensen die gekoppeld zijn aan een gemeente alvast op te vangen. De gemeente Oost Gelre, Winterswijk, Aalten en Oude IJsselsteek hebben sinds november 2022 een zogenaamde tussenvoorziening in Lichtenvoorde (HAR). Oude IJsselstreek heeft hier 20 statushouders gehuisvest. In totaal wonen er 140 mensen. Inmiddels heeft een aantal mensen al een woning aangeboden gekregen.