Vluchtelingen uit Oekraïne

Oekraïners mogen in Nederland wonen op grond van een tijdelijke verblijfsvergunning van 2 jaar. Er is een aparte wet voor hen gemaakt die alleen geldt voor Oekraïense vluchtelingen. Oekraïners mogen werken in Nederland en vallen niet onder de inburgeringswet. Ze hoeven niet naar school om Nederlands te leren  

In Oude IJsselstreek worden ongeveer 130 Oekraïners opgevangen (voorjaar 2023). Zowel bij particuliere gezinnen als op centrale locaties. Oekraïners volgen geen officieel inburgeringsonderwijs maar krijgen wel taallessen en worden geholpen bij het vinden van werk. Een flink deel van de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente werkt. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan naar reguliere basisscholen in de gemeente. Kinderen tussen 12 en 18 jaar gaan naar het ISK (Internationale Schakelklas) in Doetinchem.

Meer opvangplekken in 2023

Er verblijven ruim 100 Oekraïners in een gemeentelijke opvang en 30 bij particulieren. De landelijke doelstelling is om medio 2023 90.000 bedden beschikbaar te hebben. Dat betekent dat de gemeente  Oude IJsselstreek ook meer opvangplekken moet realiseren.

Bestaande opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Website RefugeeHelp

RefugeeHelp: online startpunt voor Oekraiense vluchtelingen in Nederland.

Spreekuur en website Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk in Oude IJsselstreek houdt twee keer per week een spreekuur waar Oekraïners en Nederlanders terecht kunnen met vragen.  

  • Locatie: Emailleplein 32, 7071 AZ Ulft
  • Dagen:
    • maandag 10:30 - 13:30 uur
    • donderdag 10:30 - 13:30 uur

Робота з біженцями показує шлях

Зараз потрібна якісна та актуальна інформація, тому ми маємо два веб-сайти та консультацію куди Українці та Голландці можуть прийти із запитанням