Asielzoekers

Asielzoekers zijn mensen die nog in afwachting zijn van een besluit of ze een verblijfsvergunning krijgen. Hierbij kunnen ook mensen zitten die naar het land moeten waar ze voor het eerst geregistreerd zijn. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang in asielzoekerscentra (azc).

Op dit moment is het COA afhankelijk van vrijwillige medewerking van gemeenten voor opvangplaatsen voor asielzoekers. Dit verandert met de invoering van de spreidingswet. Hierin wordt geregeld dat gemeenten een wettelijke taak krijgen in het opvangen van asielzoekers. Ook wordt een betere spreiding van asielzoekers onder gemeenten in de wet geregeld. Naar verwachting gaat de wet op 1 januari 2024 in.

Maar ook zonder wet kunnen gemeenten aan de slag. De druk is hoog: de verwachting is dat er in Nederland dit jaar ruim 75.000 bedden voor asielzoekers nodig zijn. Voor Gelderland betekent dit ca. 7.500 opvangplekken. Daarnaast ligt er een vraag voor 1.350 noodopvangplekken.

In Oude IJsselstreek is er geen centrale locatie voor de opvang van asielzoekers. Op dit moment is er in Doetinchem een noodopvang, en in Winterswijk is er al enkele jaren een asielzoekerscentrum (azc).