Huisvesting vluchtelingen

Stand van zaken huisvesting vluchtelingen

Er zijn miljoenen mensen op de vlucht. In Nederland hebben we te maken met een grote instroom van vluchtelingen. Oude IJsselstreek helpt bij het opvangen van vluchtelingen. In vergelijking met andere gemeenten in de regio is onze bijdrage in de opvang van vluchtelingen in zijn totaal relatief laag. Dat komt met name door de beperkte beschikbaarheid van gebouwen in onze gemeente waar we vluchtelingen kunnen huisvesten. Er ligt voor onze gemeente dan ook een flinke opgave om vluchtelingen op te vangen en te huisvesten. Het college neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Niet alleen omdat het moet, maar vooral omdat ze het als onze morele plicht ziet om een bijdrage te leveren aan de vluchtelingenproblematiek.

Vluchtelingen in Oude IJsselstreek

Hoeveel vluchtelingen verblijven in Oude IJsselstreek? (d.d. april 2023)

  • Oekraïners: er verblijven 130 Oekraïners in Oude IJsselstreek waarvan 100 in gemeentelijke opvang (zoals basisschool de Drie Linden in Silvolde, de Wegwijzer in Sinderen en een voormalig woonzorgcomplex aan de Dr. Van Hengelstraat in Ulft) en 30 bij particulieren. 
  • In 2022 hebben we 53 statushouders gehuisvest. In de 1e helft van 2023 huisvesten we er nog circa 48. Statushouders hebben een verblijfsvergunning. Wonion verzorgt de huisvesting voor statushouders. Het gaat hierbij ook om gezinnen.
  • Er wonen 25 AMV’ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) in Oude IJsselstreek. Zij wonen bij opvanggezinnen.
  • In Oude IJsselstreek is er geen centrale locatie voor de opvang van asielzoekers.

Extra opvangplekken nodig

Gelet op de nog steeds grote instroom van vluchtelingen in Nederland, ligt er een opgave voor Oude IJsselstreek om meer vluchtelingen op te vangen. De gemeente schat in dat er in totaal nog circa 300 extra opvangplekken nodig zijn in Oude IJsselstreek. Op basis wat nu bekend is, is de inschatting dat het gaat om circa 110 Oekraïners, 50 statushouders en 130 asielzoekers.  

Wat gaan we doen?

Binnen de gemeente zijn er nauwelijks bestaande gebouwen (meer) die we kunnen gebruiken voor de opvang van een groot aantal vluchtelingen. De gemeente gaat dan ook op zoek naar creatieve oplossingen. De gemeente kijkt overigens niet alleen naar huisvesting. Sociale aspecten zoals zorg en onderwijs zijn minstens zo belangrijk. Iemand een dak boven het hoofd bieden is 1 ding, maar daar hoort ook bij dat kinderen naar school kunnen, volwassenen taalles kunnen krijgen, mensen naar werk begeleid worden (STOER helpt daarbij) en iedereen waar nodig een beroep kan doen op huisarts- en tandartszorg.
 

De Wesenthorst in Ulft

Als gemeente kijken we welke locaties  in aanmerking kunnen komen voor opvang van vluchtelingen. Het voormalige schoolgebouw De Wesenthorst in Ulft is zo’n locatie. De gemeente onderzoekt op dit moment op welke manier we tijdelijke opvang hier mogelijk kunnen maken. Daarvoor is in ieder geval een verbouwing nodig van een deel van het pand. De gemeente hoopt in de Wesenthorst ongeveer 40 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk te kunnen huisvesten. De bewoners die via ADHOC leegstandsbeheer in de Wesenthorst wonen, kunnen er blijven wonen.