Water en riolering

De gemeente heeft de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, voor regenwater en voor grondwater. Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. De gemeente heeft de taak om voor die riolering en grondwater te zorgen. Hier is alle informatie te vinden over water en riolering.