Rioolheffing

Beschrijving

Veruit de meeste huizen en gebouwen in de gemeente Oude IJsselstreek zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. U moet rioolheffing betalen als u direct of indirect loost op de riolering. Voorbeelden van lozingen op de riolering zijn: kraan, toilet of hemelwaterafvoer. De gemeente heft rioolheffing om de kosten van instandhouding en vernieuwing van het rioolstelsel te dekken.

U ontvangt een aanslag rioolheffing als u een woning/bedrijfspand (of gedeelte hiervan) gebruikt, dat volgens de indeling en inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Verhuizing

Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente dan wordt uw aanslag automatisch aangepast. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens uit het bevolkingsregister. Daarom is het van belang dat u uw adreswijziging tijdig meldt bij de afdeling Burgerzaken van uw nieuwe woongemeente. U ontvangt dan een vermindering op de rioolheffing. De vermindering geldt voor de resterende volle kalendermaanden. Als u binnen de gemeente verhuist en hoofdbewoner blijft, ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres.

Tarieven rioolheffing

De rioolheffing voor het belastingjaar 2024 is een bedrag van € 294,00.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen via telefoonnummer (0315) 292 292 of mail naar belastingen@oude-ijsselstreek.nl.

Bekijk de actuele verordening