Grondwater

Algemeen

In de gemeente Oude IJsselstreek ligt het grondwater op verschillende dieptes. Over het algemeen ligt het grondwater iets dieper (een paar meter onder maaiveld). Maar er zijn ook plekken waar de grondwaterstand hoger is. Dit kan soms voor problemen of overlast zorgen. Op deze pagina vindt u informatie over grondwateroverlast, het onttrekken van grondwater en het lozen van grondwater.

Grondwater onttrekken

Soms kan het noodzakelijk zijn om grondwater te onttrekken. In veel gevallen heeft u een vergunning voor het onttrekken van grondwater van het waterschap nodig.

In de volgende situaties kan het noodzakelijk zijn om grondwater te onttrekken:

  • bij bouwwerkzaamheden (bronbemaling)
  • bij het aanleggen van riolering, kabels en leidingen (sleufbemaling)
  • bij het uitvoeren van een bodemsanering
  • Voor het beregenen van land

In veel gevallen heeft u een vergunning voor het onttrekken van grondwater van het waterschap nodig. Bij kleinere onttrekkingen is het voldoende dat de onttrekking wordt gemeld. Kijk voor meer informatie op de website van het waterschap Rijn en IJssel.

Grondwater lozen

Het kan voorkomen dat u grondwater moet wegpompen om werkzaamheden in de bodem uit te voeren (bronbemaling). Ook voor het schoonmaken van vervuilde grond kan het nodig zijn water uit de bodem te pompen. Hierbij komt grondwater vrij dat moet worden geloosd.

De gemeente heeft een voorkeur voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater (zoals sloten, grachten en plassen). Alleen als lozen op oppervlaktewater niet mogelijk is, kan de gemeente eventueel toestemming geven om grondwater te lozen op het riool.

Voor het lozen op oppervlaktewater heeft u ook een vergunning van het Waterschap nodig.

Wilt u toestemming aanvragen? U kunt hiervoor mailen naar info@oude-ijsselstreek.nl, of bellen met (0315) 292 292.

Wateroverlast in de kelder of kruipruimte

Het kan zijn dat u wateroverlast heeft in de kelder of kruipruimte. Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn. In de meeste kruipruimtes is het mogelijk dat er water in komt te staan. Houd hiermee rekening bij het opslaan van spullen. Als een vochtige kruipruimte heel diep is, bijvoorbeeld een meter of meer, dan kunt u deze het beste aanvullen met een laag zand of schelpen. Het is belangrijk te achterhalen wat de oorzaak is en snel te reageren. Een vochtige kelder kan namelijk zorgen voor schade aan de constructie, schimmel veroorzaken en ongedierte aantrekken.

Wat is de oorzaak?

  1. Hevige regen en grondwater
    • Wateroverlast in de kelder of het souterrain kan ontstaan als u hier een aansluitpunt heeft dat lager ligt dan het straatniveau en rechtstreeks op het gemeenteriool is aangesloten (bijvoorbeeld een doucheputje, wc of schrobputje). Als het hard regent, kan het gemeenteriool vol komen te staan en kan er water omhoogkomen bij uw aansluitpunt. Een maatregel om dit tegen te gaan, kan zijn het aanbrengen van een pompje en/of een terugslagklep.
  2. Lekkages
    • Een veelvoorkomende oorzaak van water in de kelder is een lekkage bij een waterleiding of afvoerbuis. Dit kan ook een beschadigde rioolbuis zijn. Het ontsnapte water komt dan via de muur of vloer in de kelder. Een lek zelf opsporen is moeilijk zonder de juiste apparatuur en kennis. Vermoed u een lekkage, dan kunt u het best een professional inschakelen.

Wie is verantwoordelijk?

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van een ondergrondse verblijfsruimte, zoals een kelder of souterrain, om te voorkomen dat er grondwater (of hemelwater) kan binnendringen. Huurt u een woning, dan is uw huurbaas daarvoor verantwoordelijk.

Als huiseigenaar bent u ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van de huisaansluiting naar het riool. Een loodgieter kan uw huisaansluitingen controleren en een advies uitbrengen. Dit moet u wel zelf regelen, omdat u als huiseigenaar zelf verantwoordelijk bent voor problemen met water in en rond uw huis.