Ondersteuning van de gemeente

Meedoen in de samenleving is voor alle inwoners belangrijk. Soms is hierbij extra ondersteuning of zorg nodig. Lukt het niet om op eigen kracht mee te doen aan de samenleving? Dan is het heel goed dat u op deze website zoekt naar oplossingen.

Wat kunt u zelf doen?

Bedenk eens: heb ik er alles aan gedaan om mijn probleem op te lossen? Bijvoorbeeld een cursus of training volgen. Of een hulpmiddel gebruiken. Kan ik mijn levensstijl veranderen? Of zijn er lotgenoten die mij kunnen helpen bij het oplossen van mijn probleem? 

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen, bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, kennissen en vrijwilligers? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien nog andere mensen die u om hulp kunt vragen?

Maatschappelijk werk

Heeft u hulp en ondersteuning nodig omdat u het zelf even niet meer weet? Inwoners kunnen door in gesprek te gaan met maatschappelijk werk weer grip op hun eigen leven krijgen. De maatschappelijk werker ondersteunt inwoners bijvoorbeeld bij financiĆ«le problemen en/of relatieproblemen. U onderzoekt samen wat er nodig is om zelf weer zaken te kunnen oppakken. De maatschappelijk werker wijst u de weg naar de juiste voorzieningen.

Sensire Maatschappelijk werk

Sociaal werk

Sociaal Werk Oude IJsselstreek is toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Oude-IJsselstreek. Wanneer een inwoner een hulpvraag heeft, kijken wij naar de mogelijkheden in zijn netwerk of zoeken wij een vrijwilliger die de inwoner kan ondersteunen om de hulpvraag samen aan te pakken zodat de inwoner het na verloop van tijd zelf kan.

Sociaal werk Oude IJsselstreek

Keukentafelgesprek

Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Dan wordt u uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Het keukentafelgesprek
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Regelgeving Sociaal Domein

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Jeugdwet
Participatiewet
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Verordening Sociaal Domein 2022
Besluit Sociaal Domein 2023
Beleidsregels Sociaal Domein 2022

Waarover wilt u iets weten?

Eigen Kracht Groep
Zorgbelanggelderland
Caretravel
Sociaal werk Oude IJsselstreek