Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u kunt meedoen in onze samenleving. Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de Wmo mogelijk ondersteuning bieden.

Een belangrijk uitgangspunt van de Wmo is dat de ondersteuning leidt tot een resultaat waarmee u zelfstandig kunt wonen en kunt leven. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot persoon.

Eerst uw eigen oplossing

De Wmo geldt alleen als er voor uw probleem écht geen andere oplossing mogelijk is. Daarom kijken we eerst naar uw persoonlijke situatie. We gaan daarvoor met u in gesprek, om erachter te komen welke oplossing voor u het beste is. Dit kan een voorziening vanuit de gemeente zijn, maar ook een oplossing uit uw eigen omgeving. Want het is toch fijn om zelf, op eigen kracht, een oplossing te vinden?

Algemene voorzieningen

Passende ondersteuning is voor iedereen anders. De vraag en het te bereiken resultaat staan voorop en niet de voorziening of het aanbod. Als u zelf uw probleem niet kunt oplossen en u ook geen hulp vindt in uw eigen omgeving (uw eigen netwerk), dan is een algemene voorziening misschien iets voor u. Een algemene voorziening is een voorziening die voor iedereen toegankelijk is. U hebt voor deze voorziening geen indicatie nodig. Een voorbeeld is een was- en strijkservice of een boodschappenservice.

Wie kan u helpen?

Voor het oplossen van problemen kunt u hulp vragen aan anderen. Dat lijkt soms misschien moeilijk, maar veel mensen ervaren dat wanneer je om hulp vraagt, mensen graag wat voor een ander willen betekenen. U zou bijvoorbeeld hulp kunnen vragen aan uw buren, kennissen, vrienden en familie. Het kan ook zijn dat zij weer iemand kennen, die u kan helpen. Bijvoorbeeld de buurvrouw die een paar boodschappen voor u haalt. Of uw zus of dochter die u helpt met het huishouden. Er zijn ook vrijwilligers die u kunnen helpen!

Weet u iemand in uw omgeving die u om hulp wilt vragen? Nodig die persoon dan uit bij u thuis. Het is fijn als u van te voren al heeft nagedacht waar u graag hulp bij wilt. U kunt vertellen welke dingen u steeds meer moeite kosten. Misschien wil uw kennis of familielid u daarbij helpen. En eventueel kunt u een wederdienst aanbieden.

Wmo in gebarentaal 

Bekijk informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning in gebarentaal