Het Keukentafelgesprek

 
Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Dan wordt u uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Als u via het toegangsteam contact zoekt met de gemeente en om hulp of ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Na deze melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heet ook wel 'het keukentafelgesprek'.

Het gesprek wordt het liefst bij u thuis gevoerd, vandaar de naam keukentafelgesprek. Tijdens het gesprek praat u met een consulent van de gemeente. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor.

U kunt voor informatie en advies terecht bij het toegangsteam. Daar waar nodig wordt er voor u een keukentafelgesprek ingepland. Het toegangsteam is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur op telefoonnummer (0315) 292 292, keuze 2.

Tijdens het gesprek komen drie belangrijke vragen aan bod:

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om het op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Wat voor hulp is er mogelijk?                         

De consulent van de gemeente bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn voor hulp. Dit kan een algemene voorziening zijn. Of het kan zijn dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken.

Wie zijn erbij?

Het keukentafelgesprek voert u met een consulent van de gemeente. Het is erg prettig als u iemand aan laat sluiten uit uw omgeving. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger.

U kunt ook een onafhankelijk cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met MEE, (0900) 999 88 88, of kijk op de website van MEE.

De hulpvraag bepalen

Zoekt u hulp, maar heeft u moeite om te bepalen waar de problemen echt zitten? Praat er eens over met iemand in uw omgeving om alles op een rijtje te zetten. U kunt ook gaan praten met een cliëntondersteuner. Die kan ook met u meegaan naar het keukentafelgesprek.