Het keukentafelgesprek

 

Introductie

Vraagt u ondersteuning van de gemeente? Dan wordt u uitgenodigd voor een keukentafelgesprek.

Het Keukentafelgesprek

Wat is een keukentafelgesprek?
Als u via de bureaudienst contact zoekt met de gemeente en om hulp of ondersteuning vraagt, dan heet dat een melding. Na deze melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heet ook wel 'het keukentafelgesprek'.
Het gesprek wordt het liefst bij u thuis gevoerd, vandaar de naam keukentafelgesprek. Tijdens het gesprek praat u met een consulent Wmo van de gemeente. Het gesprek gaat over uw hulpvraag en de mogelijke oplossingen daarvoor.

U kunt voor informatie en advies terecht bij de bureaudienst. Daar waar nodig wordt er voor u een keukentafelgesprek ingepland. De bureaudienst is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur op telefoonnummer (0315) 292 292, keuze 2.

Wat wordt er besproken?

Tijdens het gesprek komen drie belangrijke vragen aan bod.

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om het op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Wat voor hulp is er mogelijk?                          

De consulent Wmo van de gemeente bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn voor hulp. Dit kan een algemene voorziening zijn. Of het kan zijn dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening. Na het gesprek wordt een plan gemaakt om uw problemen aan te pakken.

Wie zijn erbij?

Het keukentafelgesprek voert u met een consulent Wmo van de gemeente. Het is erg prettig als u iemand aan laat sluiten uit uw omgeving. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een mantelzorger.

U kunt ook een onafhankelijk cliëntondersteuner meenemen naar het gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met MEE, (0900) 999 88 88. https://www.mee.nl/onafhankelijke-clientondersteuning

De hulpvraag bepalen

Zoekt u hulp, maar heeft u moeite om te bepalen waar de problemen echt zitten?
Praat er eens over met iemand in uw omgeving om alles op een rijtje te zetten. U kunt ook gaan praten met een cliëntondersteuner. Die kan ook met u meegaan naar het keukentafelgesprek.