Evenement organiseren

Onder evenementen wordt verstaan: elk voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Hieronder vallen een buurtfeest, een muziekvoorstelling, een wedstrijd op of aan de weg, een optocht, een herdenkingsplechtigheid, een spelactiviteit, een open dag en/of fiets- en wandelactiviteit, maar ook een popfestival in de open lucht, een kermis, beachvolleybal.

Met “voor publiek toegankelijk” wordt niet altijd bedoeld dat de activiteiten openbaar zijn, dus voor iedereen toegankelijk. Een activiteit met een besloten karakter kan, afhankelijk van het effect op de openbare orde en veiligheid ook onder het begrip evenement worden geschaard. Te denken valt aan: grootschalige bedrijfsfeesten, open dagen, etc.

U moet een vergunning aanvragen als u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Bij het evenement zijn meer dan 200 personen aanwezig
  • Het evenement duurt langer dan één dag
  • Het evenement wordt georganiseerd na 12 uur 's nachts.

Er geldt een algemeen verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen. Als u vragen heeft kunt u bellen naar (0315)-292292 of mailen naar evenementen@oude-ijsselstreek.nl

Bekijk informatie over de noodverordening

Organiseert u een evenement tot 200 personen? U moet dan een melding doen als u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Er worden zwak alcoholhoudende dranken verstrekt tijdens het evenement

  • Tijdens het evenement wordt minstens één weg afgesloten

Het evenement is vrijgesteld van een melding of vergunning.

Ook bij de Categorie 0-evenementen kunnen van u maatregelen verwacht worden in het belang van de volksgezondheid, ook als deze u niet voorgeschreven zijn. U kunt immers ook door uw bezoekers aansprakelijk gesteld worden voor door hen geleden schade, wegens het onvoldoende nemen van maatregelen. Wij adviseren u om hiervoor een coronaplan op te stellen. Plannen voor categorie 0-evenementen worden niet door ons getoetst. De plannen geven u een goed overzicht van de risico’s en de door u genomen maatregelen om die te beperken.

Stap 1:

Doorloop het stroomschema evenementen om te kijken in welke categorie uw evenement valt

Ga naar het stroomschema evenementen

Stap 2:

Afhankelijk van de categorie vult u één van onderstaande formulieren in.

Stap 3:

Upload uw volledig ingevulde aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen via DigiD, maar bij voorkeur via eHerkenning:

Evenementenvergunning aanvragen (DigiD)

Evenementenvergunning aanvragen (eHerkenning)

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt deze in behandeling genomen door de gemeente, en eventueel politie, brandweer en de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio). Wij verwerken het advies en nemen het besluit over uw aanvraag. U ontvangt binnen 8 weken bericht. Doet u een melding, dan ontvangt u binnen 3 weken bericht.

Schenkt u tijdens het evenement zwakalcoholhoudende drank?

U heeft een ontheffing 'artikel 35 drank- en horecawet' nodig. Hiermee vraagt u toestemming aan om alcohol te mogen schenken buiten de reguliere horeca. Download hier het aanvraagformulier en voeg deze toe aan uw aanvraag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar evenementen@oude-ijsselstreek.nl, of bellen naar 0315-292292.

Twijfel in welke categorie u evenement valt. Neem dan altijd contact met ons op.

Bekijk hieronder het uitvoeringsbeleid.

Product

Prijs 2020

Vergunning evenement (aantal bezoekers)

 
Minder dan 1000 € 215,00
1000 - 5000 € 296,00
5001 - 10000 € 377,00
10001 - 20000 € 620,00
Meer dan 20000 € 782,00

Melding evenement

 

Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

€ 36,00