Stroomschema evenementencategorieën

Het stroomschema Verplicht
Het stroomschema geeft inzicht in de afweging die wordt gemaakt om een evenement in te delen in een categorie. Een aanvrager kan het schema gebruiken om een indicatie te krijgen van de categorie waar zijn of haar evenement binnen valt. Voor elk evenement wordt de uiteindelijke afweging gemaakt door de gemeente. In het schema is aangegeven welke termijn er gekoppeld is aan de vergunning.
Voldoet het evenement aan één van de volgende criteria? Verplicht
  • Er worden meer dan 200 deelnemers/bezoekers verwacht;
  • Het evenement vindt plaats tussen zondag 00:00 uur en 13:00 uur of maandag tot en met zaterdag tussen 00:00 uur een 08:00 uur;
  • Het evenement duurt meer dan één dag;
Moeten er doorgaande wegen worden afgesloten? Verplicht
Moeten er doodlopende straten worden afgesloten? Verplicht
Wordt alcoholhoudende drank en/of etenswaren verstrekt tegen betaling? Verplicht
Het evenement is vergunningsplichtig. Verplicht
Het evenement is meldingsplichtig. Verplicht
Ga naar de pagina Evenement Organiseren en kijk onder 'Melding klein evenement' wat u moet doen.
Het evenement is vrijgesteld van een melding of vergunning (categorie 0-evenement). Verplicht
Ga naar de pagina Evenement Organiseren
Het evenement is vergunningsplichtig. De aanvraag dient uiterlijk 8 weken van te voren te worden ingediend. Verplicht

Categorie A vergunningsplichtig evenement

Voldoet het evenement aan één van de volgende criteria? Verplicht
  • Het evenement legt een behoorlijk beslag op de openbare ruimte;
  • Het evenement houdt een risico in voor de openbare orde, openbare veiligheid en/of de volksgezondheid;
  • Het evenement veroorzaakt in een ander opzicht hinder.
  • Etc.
Weging van de criteria wordt gedaan door de gemeente op basis van de risicoscan.
Het evenement is vergunningsplichtig. De aanvraag dient uiterlijk 8 weken van te voren te worden ingediend. Verplicht

Categorie A vergunningsplichtig evenement

Is extra inzet van hulpdiensten noodzakelijk om de openbare orde en veiligheid te handhaven? Het gaat hierbij om (zeer) grote evenementen met een regionale/landelijke uitstraling. Verplicht
Het evenement is vergunningsplichtig. De aanvraag dient uiterlijk 14 weken van te voren te worden ingediend. Verplicht

Categorie B vergunningsplichtig evenement

Het evenement is vergunningsplichtig. De aanvraag dient uiterlijk 14 weken van te voren te worden ingediend. Verplicht

Categorie C vergunningsplichtig evenement