Gebruiksmelding brandveilig gebruik

Algemeen

Wanneer u gebruik maakt van een tent, een tijdelijk bouwsel of een gesloten terrein waarop/-in meer dan 150 personen gelijktijdig aanwezig zijn, dan moet u een melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen doen bij de gemeente.

Wat u moet weten

Het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk (maximaal 30 dagen) of het houden van activiteiten op een gesloten terrein komt regelmatig voor bij het houden van evenementen, zoals een kermis, een circus, een braderie of een muziekevenement. Maar ook bij particuliere evenementen of feesten met een ‘besloten karakter’ is een melding verplicht. Het maakt dus niet uit of het evenement of feest een ‘openbaar’ of ‘besloten’ karakter heeft. Deze gebruiksmelding is met name bedoeld om de aanwezige personen te beschermen tegen de situaties die (extra) gevaar op kunnen leveren in het geval van brand.

U hoeft geen gebruiksmelding in te dienen als:

  • u een evenementenvergunning nodig heeft. In dat geval levert u namelijk de gegevens voor brandveiligheid al aan bij die aanvraag.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen als u een melding indient?

  • Als er meer dan 150 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
  • Er meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of  aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar.
  • Er aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

Melding doen

Uw melding moet vier weken van te voren zijn ingediend. Gebruik daarvoor het juiste formulier. Stuur het formulier naar evenementen@oude-ijsselstreek.nl. Het doen van een melding is gratis.