Vervoer naar school

Algemeen

Kinderen reizen zelfstandig naar school, of ouders moeten brengen en halen. Als dat niet lukt of als de kosten hoog zijn, kan de gemeente helpen.

Wat u moet weten

Vervoer naar school regelen we zelf

In Oude IJsselstreek reizen kinderen zelfstandig naar school als dat kan. En voor zover dat niet kan, brengen ouders hun kinderen zelf naar school, of regelen ze dat iemand anders dat voor hun doet. Daarvoor ben je als ouder verantwoordelijk.

Er zijn een aantal situaties waarin we dit niet van de leerling en de ouders kunnen verwachten. Dat kan komen door de afstand naar school, de leeftijd, beperkingen van leerling of ouders, of de gezinssituatie. Of een combinatie.

De gemeente helpt, met leerlingenvervoer

In zulke situaties helpt de gemeente. Dat noemen we “leerlingenvervoer.” Voor het leerlingenvervoer zijn er veel verschillende spelregels, omdat onderwijs, vervoer, kinderen, gezinnen en beperkingen in allerlei soorten en maten voorkomen. Op deze pagina geven we een korte samenvatting.

Naar school met een beperking

Als uw kind door een beperking niet zelfstandig kan reizen, bent u als ouder verantwoordelijk om zelf uw kind te brengen en halen. Daarvoor kunt u meestal een vergoeding krijgen. Als het beide ouders niet lukt om zelf te brengen en halen, kunt u taxivervoer aanvragen.

Naar een school ver weg

Als de dichtstbijzijnde school voor uw kind verder is dan 6 kilometer, kunt u een vergoeding krijgen van de kosten voor fiets of openbaar vervoer (ov). In sommige gevallen kennen we een vergoeding toe voor een elektrische fiets. Dit is aan voorwaarden gebonden. Als de reistijd heel lang is, kunnen we taxivervoer toekennen.

Bedragen

  • Fiets: 9 cent per kilometer (leerling en/of begeleider).
  • Auto: 21 cent per kilometer (eigen vervoer).
  • Bus en trein (ov): de gemeente verstrekt een gratis ov-abonnement of een volledige vergoeding.

Waar moet u op letten?

Zelfstandig leren reizen

Een kind dat dit jaar nog niet zelfstandig kan reizen, kan dat volgend jaar misschien wel. Het is uw taak als ouder om uw kind te leren fietsen en te leren reizen met het openbaar vervoer, zodra uw kind daar klaar voor is. Als u van de gemeente een vergoeding of een voorziening aanvraagt, letten wij hier ook op.

Als u denkt dat uw kind zover is om dit te gaan leren, kunnen wij u onder voorwaarden een gratis ov-pas voor de leerling verstrekken. De leerling reist daarmee kosteloos naar school en terug. En u als ouder kunt een gratis begeleiderspas krijgen, waardoor u kosteloos mee heen en terug rijdt. Dit is de Voor-Elkaar-Pas (VEP) van Arriva.

Onderzoek en onderbouwing

Als u taxivervoer aanvraagt, onderzoeken we altijd of u uw kind (deels) zelf kunt brengen en halen. U moet dan aantonen dat u geen andere oplossing hebt. Wij kunnen daarbij verklaringen opvragen over werktijden, gezinsleden, vervoermiddelen en meer.

U blijft verantwoordelijk

Ook als u een vergoeding of taxivervoer krijgt van de gemeente, blijft u als ouder zelf verantwoordelijk voor het schoolgaan van uw kind. Als de bus niet rijdt, of de taxi opeens niet komt, moet u zelf zorgen dat uw kind op school komt en weer wordt opgehaald.

Doe op tijd de aanvraag

De gemeente heeft acht weken om een aanvraag te beoordelen. Meestal gaat het sneller, maar daar mag u niet op rekenen. Houd er rekening mee dat we naar aanleiding van de aanvraag extra informatie en documenten kunnen opvragen. Wij kunnen pas een besluit nemen als we alle gevraagde informatie hebben.

In het taxivervoer zitten we samen

Het taxivervoer is er niet alleen voor uw kind. ZOOV rijdt met maximaal acht kinderen per taxibusje. Als u een aanvraag doet, of een wijziging doorgeeft, heeft dat dus invloed op andere gezinnen en soms ook op de planning van meerdere busjes. Als wij taxivervoer toekennen, duurt het daarom nog vijf werkdagen voordat ZOOV het vervoer heeft ingepland.

Voor het nieuwe schooljaar werkt dat anders. Dan moeten we uw aanvraag al op 1 juni hebben ontvangen. In de zomer maakt ZOOV de nieuwe routeplanning en daarvoor moet van alle leerlingen de informatie op tijd binnen zijn. Bent u te laat, dan komt er de eerste twee weken van het schooljaar nog geen taxi.

ZOOV rijdt op de vaste schooltijden

Het taxivervoer blijft alleen betaalbaar als ZOOV de ritten van de leerlingen kan combineren. Dus rijdt de taxi met een vast rooster per school, op basis van de normale schooldag. ZOOV kan geen rekening houden met halve dagen, vrije uren, lessen op andere locaties, of overige bijzonderheden.

Contact en spelregels

Afdeling leerlingenvervoer

Voor vragen over leerlingenvervoer mailt u naar leerlingenvervoer@oude-ijsselstreek.nl. U kunt ook bellen naar (0315) 292 292. Bijvoorbeeld als u vragen heeft tijdens het invullen van het aanvraagformulier.

Klachten?

Hebt u een probleem met het taxivervoer van ZOOV School? Dan probeert u dat eerst met de chauffeurs en de klantenservice van het taxibedrijf op te lossen. Helpt dat niet en wilt u een klacht indienen? Doe dat dan bij het onafhankelijk klachtenmeldpunt voor ZOOV

Klachten over het vervoer worden door de gemeente niet in behandeling genomen. Alleen als wij zien dat u meerdere klachten bij ZOOV heeft ingediend en er geen verbetering optreedt, maken we daarvoor een uitzondering.

Bijzonderheden

Er zijn meer spelregels voor leerlingenvervoer. Wat op deze webpagina staat is een korte samenvatting.  Het hangt af van de situatie van uw kind en uw gezin wat er mogelijk is. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

De regels over leerlingenvervoer staan in de verordening.
Sommige onderwerpen zijn verder uitgewerkt in de beleidsregels.

Een voorziening aanvragen

Download het aanvraagformulier leerlingenvervoer

Wilt u een vorm van leerlingenvervoer aanvragen? Dat kan door het invullen van het digitaal aanvraagformulier.

Heeft u het formulier ingevuld? Dan kunt u uw aanvraag indienen door het ingevulde formulier (en eventuele bijlagen) te uploaden.

Vindt u het lastig om de aanvraag in te vullen? Bel of mail dan met de mensen van Formulierenhulp. Dat is een hulpdienst die u helpt om het formulier te begrijpen en in te vullen.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer