Standplaatsvergunning

Algemeen

Voor het innemen van een vooraf bepaalde plaats (niet op markten) met bijvoorbeeld een voertuig of een kraam om goederen en diensten te verkopen dan wel producten te promoten, heeft u een vergunning nodig.

Standplaatsvergunning

Voor het innemen van een vooraf bepaalde plaats (niet op markten) met bijvoorbeeld een voertuig of een kraam om goederen en diensten te verkopen dan wel producten te promoten, heeft u een vergunning nodig. 

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen?

  • Download onderstaand formulier, zorg dat het volledig is ingevuld, voorzien van handtekening en juiste bijlagen
  • U kunt inloggen met eHerkenning om het formulier te versturen. U kunt het formulier ook sturen naar: balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl
  • Uw aanvraag wordt onderzocht, en getoetst. 
  • Wordt de vergunning verleend? De gemeente publiceert dit op haar gemeentepagina's in een huis-aan-huiskrant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Standplaatsvergunning aanvragen (eHerkenning)

Standplaatsmelding

Betreft het een activiteit van een vereniging of stichting die volgens haar statuten een doel nastreeft van algemeen of gemeenschapsbelang? U kunt in dit geval een standplaatsmelding doen.

Standplaats tijdens evenementen

Wilt u een standplaats innemen tijdens een evenement? U kunt zich aanmelden bij de organisator van het evenement. Deze organisator vraag een vergunning aan bij de gemeente.

Standplaats op een weekmarkt

Wilt u op een markt staan? U kunt bij standplaats weekmarkt meer informatie vinden.

b3d5e39b-7110-4609-8020-ef125ed7dc79

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bellen met team vergunningen via telefoonnummer (0315) 292 292.

Kosten

De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een standplaatsvergunning zijn € 230,00. In 2024 € 237,00.

Precariobelasting

De belasting geldt alleen voor standplaatshouders die gebruik maken van gemeentegrond. De precariobelasting bedraagt voor deze groep € 14,70 per keer per standplaats. Vergunninghouders die slechts een deel van de dag ergens staan betalen evenveel als vergunninghouders die de hele dag staan. Neemt u op één dag twee standplaatsen in (bijvoorbeeld 's morgens op de ene plaats en 's middags op een andere) dan betaalt de vergunninghouder twee keer. Voor een standplaats die één keer per week wordt ingenomen betaalt u maximaal € 606,60.