Standplaatsvergunning

 

Introductie

Voor het innemen van een vooraf bepaalde plaats (niet op markten) met bijvoorbeeld een voertuig of een kraam om goederen en diensten te verkopen dan wel producten te promoten, heeft u een vergunning nodig.

Wat u moet weten

Standplaatsvergunning:
Voor het innemen van een vooraf bepaalde plaats (niet op markten) met bijvoorbeeld een voertuig of een kraam om goederen en diensten te verkopen dan wel producten te promoten, heeft u een vergunning nodig. Kijkt u onder het tabblad aanvragen voor het formulier.

Standplaatsmelding
Er kan met een standplaatsmelding worden volstaan als het een activiteit van een vereniging of stichting betreft die volgens de statuten een doel nastreeft dat van algemeen (gemeenschaps) belang is.

Standplaats tijdens evenementen
Als u een standplaats wilt innemen tijdens een evenement dan kunt u zich aanmelden bij de organisator van het evenement. De organisator van het evenement vraagt een (evenementen)vergunning aan bij de gemeente.

Standplaats op een weekmarkt
Als u op een markt wilt staan kunt u bij standplaats weekmarkt meer informatie vinden.

Standplaatsenbeleid

Aanvragen

U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.


Dit formulier stuurt u (volledig ingevuld, voorzien van een handtekening en juiste bijlagen) naar gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA in Gendringen. Nadat het formulier is ingediend en compleet is, wordt onderzocht of de plaats toegewezen kan worden. Na deze toetsing wordt de vergunning al dan niet verleend. Het besluit publiceert de gemeente ook op de gemeentepagina's in een huis-aan-huiskrant. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Een standplaatsvergunning is maximaal 1 jaar geldig.

Kosten

De leges voor het innemen van een standplaats zijn € 203,65


Precariobelasting

De belasting geldt alleen voor standplaatshouders die gebruik maken van gemeentegrond. De precariobelasting bedraagt voor deze groep € 12,65 per keer per standplaats. Vergunninghouders die slechts een deel van de dag ergens staan betalen evenveel als vergunninghouders die de hele dag staan.
Neemt u op één dag twee standplaatsen in (bijv.'s morgens op de ene plaats en 's middags op een andere) dan betaalt de vergunninghouder twee keer.
Voor een standplaats die één keer per week wordt ingenomen betaalt u maximaal € 525,-.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bellen met team vergunningen via telefoonnummer (0315) 292 292.