Standplaatsmelding (voor verenigingen en stichtingen)

 

Introductie

Voor het innemen van een vooraf bepaalde plaats (niet op markten) met bijvoorbeeld een voertuig of een kraam om goederen of diensten te verkopen of producten te promoten, heeft u niet altijd een standplaatsvergunning nodig maar kunt u volstaan met een melding.

Wat u moet weten

Een melding volstaat als het een activiteit van een vereniging of stichting betreft die volgens de statuten een doel nastreeft dat van algemeen (gemeenschapsbelang) is. Is dit niet het geval dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Als u een standplaats wilt innemen tijdens een evenement dan kunt u zich aanmelden bij de organisator van het evenement. De organisator van het evenement vraagt een (evenementen)vergunning aan bij de gemeente.

Standplaatsenbeleid

Aanvragen / melden

U moet de activiteit minstens vier weken voor het innemen van de standplaats melden. Hierbij moet u gebruik maken van het meldingsformulier. Er is een meldingsformulier voor non-food en een meldingsformulier voor food. Dit formulier stuurt u naar gemeente Oude IJsselstreek, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Bij de melding dient u een situatietekening toe te voegen waarop de standplaats nauwkeuring moet zijn aangegeven.
U kunt het meldingsformulier hieronder downloaden.

Kosten

Aan de melding zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bellen naar team vergunningen via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292.