Standplaatsmelding (voor verenigingen en stichtingen)

Algemeen

Voor het innemen van een vooraf bepaalde plaats (niet op markten) met bijvoorbeeld een voertuig of een kraam om goederen of diensten te verkopen of producten te promoten, heeft u niet altijd een standplaatsvergunning nodig maar kunt u volstaan met een melding.

Standplaatsmelding

Een melding volstaat als het een activiteit van een vereniging of stichting betreft die volgens de statuten een doel nastreeft dat van algemeen (gemeenschapsbelang) is. Is dit niet het geval? In dit geval heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Wilt u een standplaatsmelding doen?

  • Vul onderstaand formulier in voor food of non-food. Voeg bij de melding een situatietekening toe waarop de standplaats nauwkeuring is aangegeven.
  • U dient de melding tenminste vier weken voor het innemen van de standplaats te doen.
  • U kunt inloggen met eHerkenning om het formulier te versturen. U kunt het formulier ook sturen naar: balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl.

454c139e-05db-4710-844a-5215be69a376

Standplaatsmelding doen (eHerkenning)

Als u een standplaats wilt innemen tijdens een evenement dan kunt u zich aanmelden bij de organisator van het evenement. De organisator van het evenement vraagt een (evenementen)vergunning aan bij de gemeente.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Standplaatsenbeleid

4d91272d-2724-425f-866f-660e897e4ba5

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl of bellen naar team vergunningen via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292.