Otwin van Dijk

Otwin van Dijk

Burgemeester Otwin van Dijk
Otwin van Dijk

Portefeuilles

 • Regionale samenwerking
 • Lobby werkzaamheden
 • Bedrijfsvoering gemeente
 • Openbare orde en veiligheid
 • ECAL

Functies namens de gemeente 

 • Lid AB VNOG (Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland)
 • Lid AB Regionaal College Politieregio Oost-Nederland 
 • Lid AB en DB Regio Achterhoek
 • Lid commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Maatschappelijke nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Patiëntenfederatie Nederland (bezoldigd)
 • Voorzitter werkveldcommissie Urban Studies Hogeschool Saxion
 • Lid Raad van Advies ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs)
 • Lid Raad van Advies Diversiteit in Bedrijf (SER)
 • Voorzitter Stichting Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid
 • Voorzitter normcommissie Toegankelijkheid van Gebouwen (NEN)
 • Ambassadeur Achterhoek in Beweging
 • Voorzitter permanente werkgroep Ledendemocratie PvdA