Otwin van Dijk

Otwin van Dijk

Otwin van Dijk
Otwin van Dijk

Portefeuilles

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Personeel en organisatie
 • Klachten
 • Bezwaar en beroep
 • APV en handhaving
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Representatie
 • Mediacentrum Regio 8
 • ICT
 • Omgevingsdienst Achterhoek
 • Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers
 • Lobbywerkzaamheden
 • Regionale samenwerking
 • Omgevingsvisie

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

 • Regionaal College Politieregio NOG
 • Lid Veiligheidsregio NOG
 • DB-lid regio Achterhoek
 • lid commissie VNG Zorg
 • Jeugd en Onderwijs.

Nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Patiëntenfederatie Nederland
 • Lid Raad van Advies Handicap & Studie, vanaf 2017;
 • Voorzitter programmaraad kenniscentrum langdurige zorg Vilans, vanaf 2016;
 • Ambassadeur VNG-project VN Verdrag Handicap, vanaf 2018;
 • Voorzitter Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid, vanaf 2017; 
 • Ambassadeur Wij Staan Op!, vanaf 2016; 
 • Ambassadeur Scholder an Scholder, vanaf 2014.