Informatie over het coronavirus.

Otwin van Dijk

Otwin van Dijk

Otwin van Dijk
Otwin van Dijk

Portefeuilles

Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke Coördinatie (o.a. omgevingsvisie), Communicatie, ICT, Dienstverlening, Klachten, Bezwaar en Beroep, Algemene Plaatselijke Verordening en handhaving, Kabinet en Representatie, Personeel & Organisatie, Omgevingsdienst Achterhoek, Mediacentrum Regio8, Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers, Lobbywerkzaamheden.
Waarnemend: Inclusiebeleid, Vluchtelingen- en statushouders.

Nevenfuncties (werkgerelateerd)

Regionaal College Politieregio NOG, Lid Veiligheidsregio NOG, DB-lid regio Achterhoek, lid commissie VNG Zorg, Jeugd en Onderwijs.

Nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd)

Voorzitter Raad van Toezicht Patiëntenfederatie Nederland, Lid Raad van Advies Handicap & Studie, vanaf 2017; Voorzitter programmaraad kenniscentrum langdurige zorg Vilans, vanaf 2016; Ambassadeur VNG-project VN Verdrag Handicap, vanaf 2018; Voorzitter Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid, vanaf 2017; Ambassadeur Wij Staan Op!, vanaf 2016; Ambassadeur Scholder an Scholder, vanaf 2014.