Opvang Oekraïense vluchtelingen

Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht. Het kabinet heeft de Veiligheidsregio's en gemeenten gevraagd voor opvanglocaties te zorgen. Het kabinet houdt er rekening mee dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne nog toeneemt. Daarom blijven er nog opvanglocaties nodig. 

Opvang in Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek zet zich ook in om haar aandeel te leveren en vluchtelingen op te vangen. 

Voormalig schoolgebouw De Drie Linden in Silvolde en een voormalig woonzorgcentrum aan de Dr. van Hengelstraat in Ulft worden ingezet als gemeentelijke opvanglocaties. 
De veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland coördineert de opvangplekken en toewijzing van de vluchtelingen naar opvanglocaties. 

Er worden in onze gemeente ook Oekraïense vluchtelingen particulier opgevangen.

Bent u al gastgezin?

Woont u in Oude IJsselstreek en heeft u zelf Oekraïense vluchtelingen in huis opgevangen? Dan vragen wij u dat te melden bij de gemeente.

Er verblijven Oekraïense vluchtelingen bij mij

Wilt u gastgezin worden?

Meld u dan bij Takecarebnb, Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. 

  • Gastgezinnen blijven de komende maanden nodig.
  • TakeCareBnb vindt het belangrijk om een zorgvuldig procedure te volgen. Het is daarom goed om eerst een gesprek te hebben met TakeCareBnB.  Een deel van de mensen ziet na een gesprek soms ook af van het aanbod en zet zich op een andere manier in voor de vluchtelingen.
  • De Verklaring omtrent goed gedrag (VOG), die nodig is om een gastgezin te zijn, is gratis. 

Op 17 maart is er een informatieavond geweest over de opvang van vluchtelingen in een gastgezin. De opname hiervan is terug te bekijken op de website van de Koppelkerk.

Handreiking particuliere opvang Oekraïners

De Rijksoverheid heeft een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking kan u ook helpen als er al een gast bij u in huis woont. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB.

Heeft u een zelfstandige locatie?

Heeft u een zelfstandige accommodatie waar u vluchtelingen tijdelijk zou willen opvangen? Dat kunt u dat melden bij de gemeente. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Aanmelden opvangaccommodatie

 

Algemene informatie over de opvang van Oekraïners in Nederland

Actuele landelijke informatie

Oekraïners die in Nederland verblijven hoeven niet per se meteen asiel in Nederland aan te vragen. Zij kunnen hier 90 dagen visumvrij verblijven. Ook is het mogelijk om bestaande visa te verlengen. Het is goed om te weten dat het deze Oekraïners in Nederland vrij staat te logeren bij vrienden, familie of kennissen.

Asiel aanvragen

Als mensen asiel aanvragen in Nederland hebben zij recht op opvang door het COA in een asielzoekerscentrum. Bij aanmelding in Ter Apel verblijft de asielzoeker een aantal dagen daar, en wordt daarna uitgeplaatst naar een AZC elders. Deze zijn verspreid over heel het land. De asielzoeker moet in het AZC verblijven om te voldoen aan de meldplicht. Als de asielzoeker uit het AZC vertrekt en zijn meldplicht verzuimt, wordt de asielaanvraag buiten behandeling gesteld. Het is onder voorwaarden ook mogelijk om op een andere locatie te verblijven, bijvoorbeeld bij kennissen of familie, dit heet administratieve plaatsing. Hiervoor moet toestemming worden gegeven door het COA.

Voor vluchtelingen met een asielvergunning (statushouders) is de logeerregeling beschikbaar. Dit betekent dat vluchtelingen in de periode dat zij wachten op woonruimte in de gemeente bij vrienden, familie of een gastgezin kunnen verblijven. Zij houden dan recht op basisvoorzieningen van het COA zoals weekgeld en de toegang tot medische zorg.