Ons werk

Werken voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent werken aan ‘de brede welvaart van onze inwoners.’  Breed omdat welvaart voor iedereen iets anders kan betekenen: voor de één is dat veel groen, voor de ander is dat een bloeiende economie en voor weer een ander is een inclusieve gemeente belangrijk. We zetten ons dan ook dagelijks op tal van terreinen in zodat onze inwoners veilig, gezond en gelukkig kunnen wonen, leven, werken, leren en recreëren. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanleggen en onderhouden van wegen en fietspaden, het verstrekken van vergunningen voor de bouw- en verbouw van woningen, het sluiten van huwelijken en partnerschappen, en de realisatie van een compleet nieuw, duurzaam bedrijventerrein. Maar ook door te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen aan het dagelijkse leven.

De leefwereld van onze inwoners zit vol dagelijkse grote en kleine verrassingen. Dat vraagt ons goed te kijken naar wat er speelt en te doen wat echt nodig is. Door ín de leefwereld van de inwoner te stappen kunnen we onze afwegingen goed maken. De afweging tussen het individueel belang en het algemeen belang. De afweging tussen het maatschappelijk effect, de financiële middelen en de wet- en regelgeving.