Het VIP

Het gaat economisch goed in gemeente Oude IJsselstreek. In de periode tussen 2009 en 2018 is de werkgelegenheid gegroeid met 5% en in Varsseveld met maar liefst 22%. Om deze positieve lijn te kunnen voortzetten, is gestart met de planvorming van bedrijventerrein Het VIP. Het VIP is een uitbreiding van 25 hectare van het bestaande terrein Hofskamp-Oost in Varsseveld. De uitbreiding is nodig voor het behouden en versterken van de economische positie van de gemeente Oude IJsselstreek en de kern Varsseveld, met name waar het gaat om Smart Industry. Het VIP wordt een bedrijventerrein met een WOW-factor. Toekomstbestendig, veel groen en water en van hoogwaardige kwaliteit.

Plattegrond van het VIP
Plattegrond van het VIP

Duurzaamheid en energie

Op het gebied van energie willen we zoveel mogelijk energie besparen en een zo laag mogelijke CO2 emissie relaiseren. Op die manier is het doel om een energiepositief terrein te realiseren, waarbij we meer opwekken dan verbruiken. Dit bereiken we bijvoorbeeld door bedrijfspanden zoveel mogelijk gasloos te bouwen en energie duurzaam op te wekken in en om het plangebied. Daarbij houden we rekening met de technische ontwikkelingen.

Ecologie

Bij de inrichting van het terrein wordt er aandacht besteed aan het beperken van (licht)hinder, hier wordt vanuit de kavels ook een aandeel aan geleverd. Dit realiseren we door bijvoorbeeld de bestaande landschappelijke structuren te gebruiken en te versterken. Zo kunnen natuurlijke afscheidingen tussen kavels gebruikt worden. Door gebruik van ecodynamische verlichting wordt lichthinder tot een minimum beperkt.

Terrein met een wow-factor

Bij het plan is ook een beeldkwaliteitsplan opgenomen. Hierin staat aan welke eisen de bedrijfspanden en andere bouwwerken moeten voldoen. Het liefst willen we dat er zo veel mogelijk circulair wordt gebouwd en stellen we hoge eisen aan de panden die vol in het zicht staan.

VIP Varsseveld
VIP Varsseveld

Verder moet Het VIP een terrein worden met veel groen. Er komt een parkje, wandelpaden en een flink aantal bomen en struiken.