Laatste bedrijfskavels te koop op bedrijventerrein de Rieze in Ulft!

Let op: Inschrijftermijn is verstreken

Het bedrijventerrein De Rieze ligt aan de noordzijde van Ulft, goed ontsloten door de N317 (Slingerparallel) en heeft daardoor een snelle aansluiting op de A18 en circa 80 hectare groot. Op korte loopafstand is er een busverbinding. Ook het Duitse achterland ligt op een steenworp afstand. Ulft kenmerkt zich van oudsher door de IJzerindustrie die zijn ontstaansgeschiedenis kent door de aanwezigheid van oerhoudende grond in de omgeving. De metaalsector speelt nog steeds een belangrijke rol in de werkgelegenheid in dit deel van de gemeente Oude IJsselstreek.

In de loop der jaren heeft het bedrijventerrein zich ontwikkeld en uitgebreid en zijn we in de fase beland dat de meeste kavels verkocht zijn. Er zijn nog drie kavels beschikbaar en de gemeente wil nu overgaan tot verkoop van deze kavels.

De beschikbare kavels liggen aan de Hogenkamp en hebben een oppervlakte van respectievelijk 11.553 m2 (kavel 2), 10.613 m2 (kavel 1) en 1.024 m2 (kavel 3) (zie hiervoor bijgevoegde kavelkaart). De grondprijs bedraagt €100 exclusief BTW per m2.

Bent u geïnteresseerd?

Voor het verkopen van deze laatste kavels, hanteren wij een selectieprocedure. Dit houdt in dat wij u vragen zich in te schrijven middels een inschrijfformulier met onderbouwing. Onderaan deze pagina vindt u het inschrijfformulier dat u kunt downloaden. Zodra u alles heeft ingevuld kunt u dit mailen naar economie@oude-ijsselstreek.nl. Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. De inschrijving sluit op 25 april 2023 om 23.59 uur.

Let op: in eerste instantie selecteren we hen die qua grootte passen op de beschikbare kavels. Echter, indien zich geen bedrijven aanbieden die passend zijn, dan kunnen we de grote kavels verkavelen in meerdere kleine kavels. Reageert u dus ook gerust als u op zoek bent naar een kavel met een kleinere afmeting.

Hoe selecteren wij?

Met het afnemen van het aanbod van de kavels, merken we als gemeente dat we zorgvuldig om willen gaan met de nog resterende kavels. De gemeente geeft de voorkeur aan initiatieven die van toegevoegde waarde zijn voor de inwoners of ondernemers in onze gemeente of bijdraagt aan doelstellingen die de gemeente zichzelf heeft gesteld. Daarom toetsten wij niet alleen aan het bestemmingsplan, maar beoordelen wij uw initiatief ook op basis van een aantal overige criteria. Deze zijn als volgt:

 • Levert u als ondernemer een bijdrage aan de werkgelegenheid in de gemeente?
 • Past uw onderneming bij de bouw, maar ook in haar bedrijfsvoering, duurzaamheidsaspecten toe?
 • Wat is de beeldkwaliteit van het bedrijfspand en de directe omgeving dat u wilt ontwikkelen?
 • Heeft u met de aankoop een investeringsdoelstelling in het kader van projectontwikkeling of bouwt u voor de ontwikkeling van uw eigen onderneming?
 • Op welke manier heeft u sociale betrokkenheid bij Ulft en de gemeente of hoe wilt u dit in de toekomst gaan vormgeven?
 • Is uw bedrijf innovatief en is het een voorloper binnen haar branche?
 • Is uw bedrijf van toegevoegde waarde voor de aanwezige ondernemers in Ulft en onze gemeente?
 • Op welke manier levert u een bijdrage of voldoet u aan andere beleidspunten en/of ambities van de gemeente?

Een uitgebreide omschrijving van bovenstaande criteria vindt u terug in het inschrijfformulier. Door u in te schrijven als geïnteresseerde voor een van de kavels, gaat u akkoord met de grondprijs van € 100,-/m2 (exclusief btw), de koopovereenkomst en de algemene uitgifte voorwaarden bouwterreinen gemeente Oude IJsselstreek 2005.

Wanneer vindt dit alles plaats?

 • Publicatie van de verkoop                                      4 april 2023
 • Start inschrijftermijn                                               4 april 2023
 • Sluiting inschrijftermijn                                          25 april 2023 om 23.59 uur
 • Eerste beoordelingsronde inschrijvingen              26 april t/m 2 mei 2023
 • Gespreksronde met geselecteerden                     03 mei t/m 19 mei 2023
 • Definitieve selectie koper(s) kavels                      22 mei t/m 5 juni 2023

NB: De gemeente heeft het recht om de beslistermijnen aan te passen als blijkt dat het aantal inschrijving hierom vraagt. U zult dan hierover geïnformeerd worden. 

Vervolgproces

Na afloop van de inschrijftermijn benaderen wij u met de uitleg over de vervolgprocedure. Het voornemen tot verkopen wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Oude IJsselstreek. Voor de daadwerkelijke (juridische) eigendomsoverdracht staat een traject van reserveren, opteren (optierente bedraagt 1,5% (index 1 januari 2023)) en uiteindelijke verkoop open.

Indien na de selectieprocedure blijkt dat het gekozen bedrijf toch niet verder kan met het koopproces, dan komt het kavel weer vrij voor verkoop. Indien een kavel weer beschikbaar komt gaan we in gesprek met de eerstvolgende geselecteerde partij die in aanmerking kwam voor de desbetreffende kavel. Indien dat bedrijf ook geen interesse meer heeft gaan we in gesprek met het daaropvolgende bedrijf.

Vragen?

Mocht u nog meer willen weten of u hebt nog vragen, dan kunt u ons natuurlijk bellen of mailen. De accountmanagers bedrijven, Annemarie, Dayenne en Jorrit, staan u graag te woord (0315) 292 292.

Bijlagen: