Uitgifte onroerend goed

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad het ‘Didam-arrest’ gewezen. Uit dit arrest volgt dat gemeenten bij uitgifte van onroerende zaken transparant moet handelen, zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat deze ook in aanmerking wil komen om een dergelijke overeenkomst te sluiten.

De gemeente Oude IJsselstreek maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken (grond en opstallen) bekend. Het gaat hier zowel om onroerende zaken die door middel van een openbare selectieprocedure worden uitgegeven als om uitgiften waarbij deze procedure niet is gevolgd (één-op-één uitgiften).