Klacht indienen

Algemeen

Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

(Digitaal) aanvragen

Uw kunt uw klacht digitaal indienen.

Klacht indienen (DigiD)

Klacht indienen (eHerkenning)

Ook kunt u uw klacht met behulp van onderstaand formulier indienen per mail of per post. U kunt uw klacht ook bij de balie of telefonisch indienen.

Klachten die betrekking hebben op de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld een defecte lantaarnpaal of een gat in het wegdek, worden beschouwd als een melding. U kunt deze meldingen telefonisch tijdens onze openingstijden doorgeven. Dit kan ook digitaal via het meldingenpunt openbare ruimte.

Melding doen via het meldingenpunt

Wat u moet weten

Klachten moeten gaan over gedragingen van een bestuursorgaan, gemeentelijke bestuurders of ambtenaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebrekkige informatieverstrekking, trage afhandeling van brieven, niet nagekomen afspraak of onvriendelijke behandeling.

Klachtenregeling Oude IJsselstreek

Nationale ombudsman

Bent u het niet eens met de beslissing of niet tevreden over de manier waarop uw klacht door de gemeente is behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.

Ga naar de website van de Nationale Ombudsman

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, telefoonnummer (0315) 292 292 of per e-mail: info@oude-ijsselstreek.nl onder vermelding van klachtencoördinator.

Hoe gaat het in zijn werk?

Uw klacht wordt in behandeling genomen door een klachtencoördinator.

De gemeente Oude IJsselstreek streeft ernaar klachten zoveel mogelijk informeel te behandelen. De klachtencoördinator neemt contact met u op om meer duidelijkheid te krijgen over uw klacht. Het kan ook zijn dat de vakinhoudelijke afdeling contact met u opneemt. Als u dit niet wilt, kunt u dit bij uw klacht aangeven.

Als er geen oplossing voor uw klacht kan worden gevonden, zal de klachtencoördinator een hoorzitting houden. Bij deze hoorzitting zijn, buiten uzelf, de persoon waarover u uw klacht heeft ingediend, zijn leidinggevende en de klachtencoördinator aanwezig. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Burgemeester en wethouders zullen een beslissing nemen op uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht. Bij deze brief is ook een kopie van het verslag van de hoorzitting gevoegd.

Ons streven is om klachten binnen 6 weken af te handelen.

Jaarverslag klachten

In het Jaarverslag Klachten van de gemeente staat welke klachten er zijn binnengekomen en wat de gemeente heeft geantwoord.

Bekijk hier de laatste jaarverslagen klachten.

fa7d2efb-020b-46ba-899e-a98c52bbc6e7

ca90aa21-9f64-4d05-9463-5eebef34a022

642634b5-8856-4ee9-96ab-0cecb607d1ad