Erkennen van een kind

Algemeen

Wilt u als man (dit kan ook als u niet de biologische vader bent) of duomoeder een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

Wat u moet weten

Doordat u het kind erkent, wordt u de wettelijke ouder. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het ouderschap. U erkent elk kind apart. Ook een tweede of derde kind uit een relatie moet u dus erkennen.

Erkenning

Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op zich neemt. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

 • U krijgt als vader/duomoeder een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.
 • Het kind krijgt erfrecht.
 • Het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.
 • U krijgt in veel gevallen automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder.

Waarom erkennen?

Als de moeder getrouwd is, is een kind voor de wet automatisch het kind van de partner waarmee de moeder getrouwd is. Erkennen is dan niet nodig.
Is de moeder niet getrouwd? Dan kan het kind worden erkend door haar partner. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig. (Bij duomoeders: denk aan de verklaring van de donorbank).

Ouderlijk gezag

 • Door erkenning vanaf 1 januari 2023 krijgt u in veel gevallen automatisch het ouderlijk gezag over het kind.
 • Om bepaalde redenen kunnen de moeder, de erkenner of beiden geen gezamenlijk gezag maar wel erkenning wensen. Daarom kunt u samen bij de erkenning verklaren dat de moeder alleen het gezag uitoefent. Deze verklaring wordt vermeld in de erkenningsakte.
 • Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.
 • Is de erkenning voor 1 januari 2023 geweest, dan krijgt u niet automatisch het gezag. U kunt wel gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

Achternaam kiezen

Bij de erkenning van het eerste kind legt u altijd de achternaam van het kind vast. Kinderen uit dezelfde relatie krijgen automatisch de achternaam van het eerste kind. Meer informatie over de achternaam van een kind kiezen.

Nationaliteit

Als de biologische moeder geen Nederlandse is en de vader of duomoeder wel, kan de erkenning gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind:
Erkent u het kind vóór zijn zevende jaar? Het kind krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit. Erkent u het kind na het zevende jaar? Dan moet u binnen 1 jaar uw biologische ouderschap aantonen om het kind Nederlander te laten worden.

Voorwaarden erkenning

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

 • Degene die het kind erkent, moet 16 jaar of ouder zijn.
 • De moeder moet voor de erkenning schriftelijk toestemming geven als het kind jonger is dan 16 jaar. Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het kind zelf ook schriftelijk toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet zowel de moeder als het kind schriftelijk toestemming geven. Als de moeder en/of het kind de toestemming niet wil geven, kan onder bepaalde voorwaarden vervangende toestemming aan de rechter worden gevraagd.
 • Erkenning is niet mogelijk door een man die niet met de moeder mag trouwen vanwege een bepaalde mate van bloedverwantschap (bijvoorbeeld broer en zus).
 • Er mogen niet al twee ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de man of de duomoeder het kind niet meer erkennen.
 • Staat degene die het kind wil erkennen onder curatele op grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand? Dan is eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Wanneer

 • Vóór de geboorte. Dit heet erkenning ongeboren vrucht.
 • Bij de geboorteaangifte. Doe binnen drie werkdagen aangifte van de geboorte van uw kind. Dit moet bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren. Wilt u naamskeuze doen dan moet de moeder meekomen naar het gemeentehuis. Kan de moeder niet meekomen neem dan haar schriftelijke toestemming (met haar paspoort) mee om het kind te erkennen. Naamskeuze is dan niet mogelijk. Het kind krijgt de naam van de moeder.
 • Na de geboorte(aangifte)
  Erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland.Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven en dus meekomen naar het gemeentehuis.​

Meenemen

 • U komt beiden met uw legitimatiebewijs langs.
 • Erkent u een kind van 12 tot 16 jaar? Dan hebben alle partijen een legitimatiebewijs nodig.
 • Eventueel een schriftelijke toestemming van de moeder

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente: (0315) 292 292.

Er zijn geen kosten verbonden aan erkenning bij de gemeente.