Achternaam kind kiezen / Naamskeuze

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. U kiest vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.

Alleen bij uw eerste kind kunt u de achternaam kiezen. Krijgt u daarna nog meer kinderen uit dezelfde relatie? Dan krijgen zij automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. Bij het kiezen van de achternaam zijn verschillende mogelijkheden:

U bent getrouwd/heeft een geregistreerd partnerschap (ouders van verschillend geslacht – heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de moeder. U moet dan samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. Een akte van naamskeuze wordt opgemaakt. U kunt dit doen voor de geboorte of bij de geboorteaangifte.

U bent niet getrouwd (ouders van verschillend geslacht - heterostellen)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet hij het kind erkennen. De keuze voor de achternaam van het kind vindt plaats bij de erkenning. Erkenning is mogelijk voor de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of op een later moment na de geboorte. U moet hiervoor beiden persoonlijk een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Ouders van hetzelfde geslacht

Adopteren twee mannen samen een kind of hebben zij gezamenlijk gezag? Dan kunnen zij kiezen voor één van hun achternamen.

Als twee getrouwde vrouwen of twee vrouwen met een geregistreerd partnerschap, een kind krijgen geldt het volgende: 

  • De moeder wordt zwanger door een onbekende donor in de zin van de Wet kunstmatige bevruchting. Het kind krijgt de naam van de duomoeder, maar alleen als deze automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Ze kunnen ervoor kiezen dat het kind de naam van de biologische moeder krijgt door een akte van naamskeuze op te laten maken.
  • De moeder wordt zwanger door een  bekende donor en de duomoeder erkent het kind. Het kind krijgt in dit geval de naam van de biologische moeder. Via naamskeuze is het mogelijk dat het kind de naam van de duomoeder krijgt.

Achternaam van een kind bij een nieuwe partner

Heeft u een kind uit een vorige relatie en krijgt u met uw nieuwe partner een kind? Dan hoeft dit kind niet dezelfde naam te krijgen als zijn/haar halfbroer of halfzus. Dit is omdat het juridisch gezien niet om een kind van dezelfde ouders gaat. Krijgt u met uw nieuwe partner meer kinderen, dan krijgen deze kinderen allemaal dezelfde achternaam.